Granitowy kamień tzw "Kamień św. Jacka" znajduje się na cmentarzu przy kościele św. Michała Archanioła w miejscowości Kamion

Kamien w WyszogrodzieWg tradycji kamień ten upamiętnia dawną przeprawę przez Wisłę Kamion-Wyszogród. Ciekawe co może oznaczać ten znak krzyża i skąd się tu wziął?

Najbliższy kształt ma krzyż pokutny lub kotwicowy, trudno uzasadnić dlaczego miałby być tu umieszczony. Krzyż kotwicowy jest nazywany także krzyżem kotwicznym. Jest to krzyż w formie krzyża greckiego i kryje w sobie cztery kotwice, które są symbolem nadziei.

 Oto jak opisuje przeprawę św. Jacka przez Wisłę Piotr Skarga w swoich „Żywotach Świętych Polskich”, które ukazały się w 1610r i było ostatnim wydaniem za życia autora:„A sam Jacek umyślił się na wschód słońca udać między odszczepieńce i do Kijowa szczepy kazania swego i słodkiej nauki Chrystusowej puścił. Na tej drodze gdy był w Mazowszu, w Wyszogrodzie Wisłę, która mu przechodu z bracią, barzo wylewając, broniła, gdy się w czym przewieźć nie miał, uskromił i sercem apostolskim i prorockim śmiał w imię Chrystusowe wodzie rozkazać, aby go bez utraty i bracią jego na drugi brzeg przeniosła. I puścił się sam na wodę, wołając na trzech braciej, Floryjana, Godyna i Benedykta, aby za nim szli, a nic się nie bali, „bo Chrystus-prawi-i wodom rozkazuje, a Jemu posłuszne, i tym, którzy Go miłują, być muszą”. A oni gdy się ociągali, a za nim nie śmieli, zjąwszy z siebie kapicę Jacek święty, rozpostarł ją na wodzie i rzekł: „Oto jaki most wam Chrystus czyni, wsiadajcie, a w wierze mocnej na nim stójcie”. Wstąpili bracia, a kapica nie pogręzła, ale jako w łodzi najbezpieczniejszej na drugą stronę je on dziwny żeglarz przewiózł. O wielka wiaro i świętobliwości męża tego! Rozumiej, jakiej ten był         u Chrystusa Boga swego bezpieczności, iż tak dzielna się stawała modlitwa jego,    w czym Helizeusza proroka wielkiego postępek wyraził.

Informację o "Kamieniu św. Jacka" mozna było znalezc  na str.75 "Koncepcji utworzenia wiślańsko-narwiańskiego parku krajobrazowego im. Ksiąząt Mazowieckich", opracowanej przez zespół pod kierownictwem dr Ewy Gacka-Grzesikiewicz.

Gmina Młodzieszyn w której leży wioska Kamion ustanowiła herb gminy z postacią św. Jacka na tarczy.