Ponowne odkrycie i zadanie dla badaczy historii. Odkrywamy, że pierwszy kościół katolicki w Ameryce Środkowej ma patrona św. Jacka i został konsekrowany w 1524 roku.

Czyli trzy lata wcześniej zanim papież Klemens VII, w dn. 11 lutego 1527 roku w brewe ogłosił go błogosławionym. Zezwolił oddawać cześć relikwiom oraz na obchodzenie corocznej rocznicy jego śmierci w dn. 16 sierpnia przez oficjum i mszę św. we wszystkich klasztorach dominikańskich. Zezwolił na malowanie podobizn św. Jacka i wystawianie ich w klasztorach zakonu kaznodziejskiego. Czyżby w 70 lat przed kanonizacją w 1594r św. Jacek otaczany był kultem w Gwatemali? (patrz mapa Jackowego świata)