Jacek Odrowąż był w Paryżu dwa razy: pierwszy raz na studiach około roku 1205 i drugi raz  na Kapitule Generalnej w roku 1228.   Odnalazłem w mieście pamiątki z nim związane, które  warto zobaczyć. Jest to najpiękniejszy, bo mój ulubiony, obraz św. Jacka w Muzeum Luwr, jego imię ma jedna z ulic Paryża,  możemy dotrzeć też do Sorbony i odnaleźć wśród zabudowań uniwersyteckich miejsce po dawnym klasztorze dominikańskim w którym przebywał.

 


Przechwytywanie20180520 152025Jeden z największych i najciekawszych obrazów św. Jacka namalował Ludovico Carracci pt. „ Wizja św. Jacka” jest to obraz olejny na płótnie o wym. 375/223 cm dla kościoła San Domenico w Bolonii, obecnie w  Muzeum Luwr.  Obraz robi olbrzymie wrażenie na zwiedzających. Przedstawia spektakularną rozmowę pomiędzy Świętym a Dziewicą, która palcem wskazuje na kamień z wyrytym słynnym tekstem w którym Matka Boża przekazuje Jackowi słowa,: „Synu Jacku , ciesz się, bo modlitwy twoje są miłe przed obliczem mego Syna, i o cokolwiek prosić będziesz za moim pośrednictwem otrzymasz od Niego”. Jacek przyjmując to przesłanie, pełen żarliwej miłości w modlitewnej ekstazie aż unosi się nad ziemię. W ten artystyczny sposób malarz ukazuje silną ekspresję uczuć w komunikacji między niebem a ziemią ukazaną szczególnie na twarzy Świętego i w olbrzymich dłoniach, którymi do duszy swojej przygarnia otrzymany dar. Nie można przejść przed tym dziełem obojętnie. Eksponowany jest w głównym korytarzu galerii w miejscu prestiżowym bo przy wejściu do sali w której  jest inne słynne dzieło, obraz Leonarda da Vinci Mona Lisa 20180523 102938

 

 

 

 

W Paryżu jest i ulica św. Jacka (Rue Saint Hyacinthe) niedaleko katedry Notre Dame, być może gdzieś tu mieszkał student Jacek Odrowąż,  podczas studiów w 1205r. Warto, będąc w Paryżu zanocować w niedrogim hotelu Prince Albert Louvre na tej ulicy


20180520 180321

Zwiedzając Paryż i docierając do Panteonu warto spojrzeć na Wydział Prawa (de l'École de Droit de la Sorbonne) , tu przy ul. Świętego Jakuba stał pierwszy klasztor Dominikanów. Dzisiaj nie pozostał po nim ślad materialny, ale pozostała tradycja miejsca, bowiem tutaj w XIII w.   Dominikanie zorganizowali na Uniwersytecie Paryskim Wydział Prawa, który przekształcił się w słynną Sorbonę. Historia źle potraktowała to miejsce, ponieważ w czasie rewolucji francuskiej w dawnym klasztorze dominikańskim św. Jakuba zbierali się tu spiskowcy zwani Jacobinami. Za spiskowanie przeciw republice ukarano ich śmiercią a klasztor jako miejsce tego spisku rozebrano, aby nie pozostał kamień na kamieniu. Klasztoru nie ma, ale Wydział Prawa powrócił do nowych, okazałych  budynków.
Tyle  z historii. Warto usiąść przy ulicznym stoliku restauracji Cafe la Creperie na skrzyżowaniu Rue Saint Jacques i Rue Saufflot i zamyślić się, bo  zgodnie ze starym planem na tym miejscu stał dawniej klasztor dominikanów.  Wg. rozkładu budynków i osi zachowanych ulic (patrz na plany) to ja siedzę przy stoliku, który  zanjdowałby się w drugiej komnacie i wyobrażam  sobie Jacka, który  zapewne też tu był i piwo pił na Kapitule Generalnej. Co też i ja uczyniłem pijąc toast za pamięć o nim.20180521 150147
Opisane miejsca w Paryżu naniosłem na  na Jackowej mapie świata . Może kiedyś tu powrócę . Na dziś w czasie pandemii zachęcam do optymizmu i planowania podróży.
Mapa parisstryplan