Pan Jacek Osiewała nie ustaje w kolejnych odkryciach. Tym razem w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu odnalazł figurę św. Jacka. Cieszy więc to kolejne odkrycie i uzupełnia Jackową mapę świata. Dotychczas we Wrocławiu odnotowaliśmy kościół pw. św. Jacka. Wrocław jest związany ze św. Jackiem, tu założył klasztor dominikański,  pisaliśmy o tym (tutaj)  w artykule Iwony Ślizień, zawierającym również zdjęcie figury św. Jacka, przy kaplicy grobowej  bł. Czesława w kościele pw. św. Wojciecha. 

Św. Jacek we Wrocławiu

A oto list
…..Wysłane w Środę Popielcową do Pana zdjęcia przedstawiają figurę z Katedralnej kaplicy pw. św. Jadwigi, św. Jacka i bł Czesława. Nasze przypuszczenia (tzn. moje i Księdza Proboszcza Pawła Cembrowicza) graniczą z pewnością, że figura przedstawia św. Jacka. W starych opisach i w internecie znalazłem inne przypisanie, stąd pojawiające się latami wątpliwości.
W południowym oknie pseudotranseptu, znajduje się wykonany przez Antoniego Michalaka witraż, który przedstawia bitwę pod Legnicą oraz między innymi postacie Świętych: Jadwigi i Jacka. Postacie znajdują się bardzo wysoko nad posadzką świątyni - ca 20m.
witrazPozdrawiam Jacek Osiewała.

Ps. Teraz zapewne wkraczamy w okres odnajdywania św. Jacka w obrazach i rzeźbach, pod postaciami innych świętych
Wrocław jest miastem bł. Czesława piszemy o tym (tutaj)

Rozszerzona informacja w artykule Apolonii Halickiej czytaj tutaj