Poszukiwanie kultu  św. Jacka w rożnych miejscach na świecie jest dużą satysfakcją. Największą jednak radość daje znajdowanie go w znamienitych miejscach w kraju, zwłaszcza tam gdzie powinien być odkryty przez portal już dawno,  tak jak to ma miejsce w Katedrze na Wawelu.

Przybyłem do Krakowa na uroczystość nadania imienia  Marszałka Józefa Piłsudskiego Dworcowi Głównemu w Krakowie. Pierwszego dnia pobytu odwiedziłem grób św. Jacka w bazylice pw. św. Trójcy a drugiego dnia uczestniczyłem we Mszy Świętej w intencji Józefa Piłsudskiego sprawowanej w Katedrze Wawelskiej. Ucieszyłem się bardzo z tych okoliczności, ponieważ miałem okazję na własne oczy ujrzeć dzieło na sarkofagu św. Stanisława przedstawiające śmierć św. Jacka,  które odkrył dla nas przed kilkoma dniami Pan Jacek Osiewała o tym przeczytaj tutaj. Czekając na rozpoczęcie Eucharystii wszedłem zuchwale przez drzwi do bocznego korytarza po prawej stronie ołtarza i odkryłem obraz ze świętym Jackiem w nastawie ołtarzowej przed Kaplicą Króla Stefana Batorego. Tak blisko i tak późno, dokonałem odkrycia w jednym z najważniejszych naszych kościołów. kiedyś trzeba będzie dotrzeć do szczegółów jego powstania i do opisu.
20210511 085453
.