Witaj, Jacku kwiecie kwiatów

Z wszystkich kwiatów najczystszy,

Witaj kosztowny klejnocie,

Z wszystkich tyś najjaśniejszy. Ku tobie się uciekamy,

Bo opiekę w Tobie mamy.

Ty, co masz mieszkanie w niebie,

Z pomocą spiesz, błagamy ciebie.

O, najsłodszy ty wyznawco,

O, najświątobliwszy Jacku.