Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami,

Bogarodzico, Dziewico,

Królowo Polski,

Święty Jacku,

Odnowicielu życia chrześcijańskiego w narodzie,

 Żarliwy apostole słowiańskich plemion,

Ostojo wiary w czasach burzliwych,

Orędowniku nawrócenia niewiernych,

Posłuszny powołaniu zakonnemu,

Wzorze cnót kapłańskich,

Ozdobo Zakonu Kaznodziejskiego

Miłośniku czystości i umartwienia,

Trawiony pragnieniem zbawienia dusz,

Płomienny kaznodzieju,

Wielki cudotwórco

Wierny stróżu Przenajświętszej Eucharystii,

Gorliwy czczycielu Najświętszej Maryi Panny

Krzewicielu Różańca świętego na naszych ziemiach,

Opiekunie Ziemi Śląskiej

Patronie Polski

 

Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, przepuść nam Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, wysłuchaj nas Panie,

Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami św. Jacku.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się: Boże, Ty obdarzyłeś św. Jacka szczerym charyzmatem słowa, dzięki, któremu wiele ludów przywiódł do światła prawdy, pobudzaj nas do pełnienia dobrych czynów, aby ludzie widząc je chwalili Ciebie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

M. Kanior OSM „Jacek Święty Dominikanin". Astralia 2007.