Święty Jacku,

módl się za nami!

 

Niwy polskiej cudny kwiecie,

Coś na śląskiej rozkwitł ziemi,

Święty Jacku w białej szacie,

Wspieraj nas modlitwy swymi.

 

O Święty Jacku, Twój lud Cię błaga;

Usłysz wołania, opieką darz!

Proś Świętą Marję przed tronem Boga,

O ukochany rodaku nasz!

 

Wejrzyj na nas, święty Jacku,

Nasze prośby weź w swe dłonie,

Naszą boleść zanieś Marji,

Niechaj w sercu jej zatonie.

 

O Święty Jacku, Twój lud Cię błaga;

Usłysz wołania, opieką darz!

Proś Świętą Marję przed tronem Boga,

O ukochany rodaku nasz!

 

Że wysłucha Syn modlitwy,

Zapewniła Cię Maryja,

bo, za Matki pośrednictwem,

Prośbom Twoim Jezus sprzyja.

 

O Święty Jacku, Twój lud Cię błaga;

Usłysz wołania, opieką darz!

Proś Świętą Marję przed tronem Boga,

O ukochany rodaku nasz!