Kyrie, elejson!Chryste, elejson!Kyrie, elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu św. Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Św.Maryjo,módl się za nami,

św. Jacku, mężny zwycięzco świata, ciała i czarta,

prawdziwy naśladowco św. Dominika,

przyjemna Chrystusowi ofiaro z umartwienia ducha i ciała,

przykładzie wszelkich zakonnych cnót, cudownie dźwigający modlitwą zniszczone zboża,

cudowny żeglarzu po bystrych nurtach rzeki,

pierwszy w Polsce założycielu Zakonu Kaznodziejskiego i Różańca Maryi,

niezmordowany pracowniku winnicy Pańskiej,

cudowny lekarzu na wszelkie rodzaje chorób,

opiekunie wszystkich uciśnionych i opuszczonych sierot,

żarliwy obrońco ginących dusz,

nadziejo i pociecho konających,

apostole północnych i wschodnich krajów,

Abyśmy powstali przez prawdziwa pokutę z naszych grzechów,

abyśmy pozostali zawsze zdrowi na duszy i ciele,

abyśmy nie umarli bez prawdziwej skruchy i bez świętych sakramentów,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie, wysłuchaj nas Panie, zmiłuj się nad nami,

Módl się za nami św. Jacku!

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Wszechmogący, wieczny Boże, dzięki Twojej łasce św. Jacek przez wytrwałe głoszenie Ewangelii umocnił w wierze wiele narodów, za jego wstawiennictwem pomnóż naszą wiarę, abyśmy byli zdolni pracować dla Twojej chwały i zbawienia ludzi.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Chciałabym tą drogą przesłać litanie do św. Jacka, która znalazłam w zbiorze modlitw wydanym w roku 2000 przez Wydawnictwo WAM, Księży Jezuitów z Krakowa. Książka ta nosi tytuł: "101 litanii".  

Maria Pazoła