Na  Wielkanoc, w prezencie, chyba jako pierwsi w historii, publikujemy "Hymn do św. Jacka" napisany przez Miguel de Cervantes Saavedra (autora Don Kichota)  w przekładzie  Pani Bożeny Anny Wileniec Sønderby, której serdecznie dziękuję za to, że dała się przekonać do udźwignięcia ciężaru tego zadania i publikuję otrzymaną korespondencję.

Hymn do św. Hyacynta powstał w 1595 roku z okazji pierwszej rocznicy kanonizacji polskiego świętego.

Aby uczcić to ważne dla Kościoła i Zakonu, wydarzenie, dominikanie z klasztoru św.Dominika w Saragossie ogłosili wielki konkurs poezji - Poetica Competitio.

Do konkursu przystąpił nieznany hiszpański poeta, Miguel de Cervantes Saaverda pisząc glosę zatytułowaną A San Jacinto. Utwór nawiązywał do wielkiej świętości polskiego dominikanina i do jego mocy wspierającej triumfy i zwycięstwa. Nagrodą były trzy srebrne łyżki a sukces w tym konkursie zapoczątkował literacką karierę Cervantesa jako królewskiego poety

Warto nadmienić, że w 1571 roku Miguel Cervantes uczestniczył w sławnej bitwie pod Lepanto w której siły chrześcijańskie odniosły zwycięstwo nad Turcją. Zwycięstwo to przypisuje się mocy różańcowej modlitwy do Matki Boskiej Zwycięskiej, patronującej zakonowi dominikanów.Znana i wysoko ceniona była siła wstawiennictwa św. Jacka u Matki Bożej,o czym czytamy w wierszu Cervantesa:

Tu na ziemi, otoczony pamięcią sławy
Triumfów i zdobyczy, które
Wielkie zwycięstwa nam dały.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że odniesione zwycięstwo chrześcijańskiej flotylli nad Turkami w 1571 roku stało się silnym argumentem wspierającym sfinalizowanie procesu kanonizacji św. Jacka w 1594 roku.Pamiętajmy, że były to czasy bardzo silnych ruchów reformatorskich w Europie, nasilających się również i w Polsce. Ustanowienie św. Jacka świętym miało bronić Katolicyzm przed heretykami. Niestety w 1594 Reformacja opanowała już i umocniła swe wpływy na rozległych obszarach północnej Europy odcinając od Rzymu północne Niemcy,Anglię i Skandynawię zacieśniając także swoje wpływy na terenie Sląska i Pomorza. Polsce udało się uniknąć niszczących działań Reformacji do czego w dużym stopniu przyczynili się Stanisław Hozjusz oraz wielce zasłużony dla Polski papież kanonizujący św:Jacka, Klemens VIII

Orginalny tekst hymnu ”A San Jacinto” pochodzi z: Obras Menores de Miguel de Cervantes Saaverda, Barcelona 1905,ss.51-53.

HYMN DO SW. JACKA

Glosa

Mocarny duchowym natchnieniem
Dał Kościół Niebu swe dary,
Swiątynie pełne żywej wiary,
A Ziemia z uwielbieniem
Nowe kamienie wzniosła na filary.

Bóg radując się darami winnicy
Zdobiącymi skroń Oblubienicy
Cenny skarb widzi w kamieniu
Więc Hyacynta w swoim imieniu
Zsyła Niebo w służbie dla Dziewicy.

Człek, który własny szacunek
Tak często zaniedbuje,
Niechaj w Hjacynta światło się wpatruje,
Bo w nim znajdzie ratunek,
Łagodzący gniew Boga, który go miłuje.

Jego własna świętość nakłania
Jako lekarstwo do przyjmowania.
Gdyż on, w sprawiedliwości postrzega
To czego światu dziś trzeba,
Szlachetnego jak on, kamienia.

Wiele zdziałała ta świętość,
I Hjacynt w niej żyjący.
Od niego życia promień płynący
Na zdrowie,ciało i duszy wieczność,
Wpływ miał ożywiający.

Niechaj wzrasta, w pełni chwały
Blask Hjacynta który ma,
Niebo i świat nasz cały,
Odkąd Boskie wyroki mu dały,
Miejsce w koronie świętej, gdzie trwa.

W Niebie świeci przed obliczem Boga,
Twórcy swej wielkiej chwały,
Na ziemi, otaczany pamięcią sławy
Triumfów i zdobyczy, które
Wielkie zwycięstwa nam dały.

Więc gdy inne światła ziemi gasną
A słońce użycza swoją światłość jasną
Ileż bardziej ten przyświeca koronie,
Co przy źródle światła stojąc, przy tronie,
Tym samym co Bóg światłem płonie.

   Miguel de Cervantes Saavedra

Tłumaczenie :Bożena Anna Wileniec Sønderby, Kopenhaga 2010.

Nawiązując od miasta Cervantesa warto wspomnieć przy okazji, że w okresie napoleońskim w Saragossie „gościli” polscy żołnierze, którzy w walce o własną wolność wykorzystywani byli do zabierania jej innym. Odwiedzający dzisiaj Saragossę Polacy zachwycają się niezwykłą ilością skrzydlatych nośników Polskości, jakimi są piękne, mądre bociany. Łatwo dopatrzeć się w tym symboliki i powiązań z Polską, a szczególnie kiedy patrzy się na klasztor św.Dominika ozdobiony koroną z ptaków tak bardzo umiłowanych przez Polaków. Dodam, że bocian w symbolice to ptak antydiabelski, nieprzyjaciel zła, bocian „czyściświat”.Bocian był symbolem krakowskiego kościoła św.Trójcy i krakowskich dominikanów. Na jednym z najstarszych obrazów w Polsce, przedstawiającym św. Jacka, widnieje fasada dominikańskiego kościoła św.Trójcy w Krakowie, a na jej szczycie malarz umieścił.... bociana.!!!!!Obraz pochodzi ze starego wnętrza krakowskiej kaplicy świętego Jacka w Krakowie i jest prawdopodobnie najstarszym wizerunkiem św. Jacka w Polsce (ale nie w Europie !!!!).

Serdecznie pozdrawiam

Bożena Anna Wileniec Sønderby, Kopenhaga 2010.

Zdjęcie z klasztorem św. Dominika w Saragossie tutaj