Otrzymaliśmy list od Pana Jacka Ostaficzuka i jego słowa zamieszczamy w tytule tej publikacji. Napisał on o nowej mozaice w prezbiterium kościoła akademickiego w Gliwicach, jest na niej również św. Jacek.

W Gościu Niedzielnym z 10 czerwca 2012 r ukazał się artykuł Pani Mari Fiutak pt."  Kamień, który porusza" , autorem jest artysta plastyk Szymon Prandzioch. Obok w innym artykule pt. "O symbolice i historii " opowiada ks. dr Henryk Gerlic,  proboszcz parafii św. Michała, uzasadniając obecność św. Jacka przypomina, że cyt.  „Pracujących w parafii  księży diecezjalnych w latach 1948-1949 zastąpili dominikanie. Do tego też okresu nawiązuje postać umieszczonego w mozaice św. Jacka Odrowąża, pochodzącego z Kamienia Śląskiego , syna ziemi śląskiej i patrona Metropolii Górnośląskiej. Święty ten przypomina ponadto czasy, w których patronował w Gliwicach młodzieży akademickiej w poświęconym mu, a zwróconym 30 czerwca 1948 r. parafii ewangelickiej , kościele przy ul Jagiellońskiej” pdfy strony (1) i (2 )
Dziękujemy Panie Jacku za świadectwo  i list,  który publikujemy poniżej
Witam Panie Zbigniewie,
Przepraszam że dopiero teraz przesyłam w załączeniu informacje o które Pan prosił. Wynikło to z tego że dopiero teraz "Mozaika" została poświęcona przez Biskupa diecezji w Gliwicach. W załączeniu są skany z Gościa Niedzielnego - dodatek Gliwicki. Artykuły pisały osoby, które brały udział w tym dziele. Ja chciałem aby to ich słowo było podane w Portalu Św. Jacka. Z mojej strony pragnę podziękować Panu za promocję Św. Jacka. On jest Blisko Serca naszego Pana. Jego pomoc jest pewna. To Boży bankier naszych próśb i modlitw.
Pozdrawiam Jacek Ostaficzuk

PS.
Świadectwo Pana Jacka Ostaficzuka wpisuje się w nasz nowy cykl patrz tutaj