Tekst Nowenny otrzymaliśmy od o. Mirosława Wylęgały OP z Konwentu Ojców Dominikanów w Rzeszowie

 

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO JACKA

Pieśń na wejście: Niwy polskie cudny kwiecie 1-2 zwrotki.

Modlitwa do świętego Jacka:

Święty Jacku, natchniony apostole Słowian, niestrudzony głosicielu Słowa, patronie dojrzałego chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie!
Całym swoim życiem uczyłeś nas miłowania Eucharystii i Bogarodzicy.
I dzisiaj przyjdź nam z pomocą i bądź patronem rzeczywistego nawrócenia do Boga i nowej chrześcijańskiej dojrzałości
Prowadź nowych, przez Boga wezwanych ludzi, którzy zmienią oblicze starej ziemi. Spraw, aby w misji, którą Ty rozpocząłeś, Chrystus zechciał się nami posługiwać.
Módlmy się:
Boże, który wśród wielu narodów wsławiłeś świętego Jacka, wyznawcę, świętością życia i darem czynienia cudów, spraw, prosimy Cię, abyśmy za Jego przykładem doskonalili nasze życie i w przeciwnościach doznawali jego pomocy.
Panie, racz łaskawie przyjąć dla naszego zbawienia, modlitwy przedstawione Tobie przez świętego Jacka, który nieustraszenie chodził po wodzie pod opieką Najświętszej Matki.
Pokrzepieni, Panie, Twoją łaską, prosimy Cię, abyśmy wsparci modlitwami świętego Jacka, wyznawcy, doszli do wiekuistej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Albo:
Wielki apostole, Jacku, święty nasz orędowniku, który wielu nauczyłeś, jak żyć sprawiedliwie i sprawiłeś, że wśród ludzi różnych narodów zapanowało Chrystusowe prawo miłości, naucz nas, rozgłaszających Twoje zasługi, prawdziwej świętości życia.
Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Ty powołałeś świętego Jacka, by odnowił i umocnił swój lud w wierze; przez jego wstawiennictwo utwierdź i w nas wiarę, abyśmy mogli skutecznie przyczynić się do pomnożenia Twej chwały i zbawienia ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Czytanka z Legend dominikańskich lub Życia i cudów świętego Jacka Lektora Stanisława

Pieśń O, zbawcza Hostio – wystawienie Najświętszego Sakramentu

Modlitwy na poszczególne dni nowenny:
Dzień I, IV i VII:
Święty Jacku, uproś nam silną wiarę, abyśmy zrozumieli, że Bóg jest najwyższą wartością naszego życia i celem, do którego zdążamy. Uproś nam wiarę odważną, która nie załamywałaby się w trudnościach życia; wiarę żywą, która pociągałaby nasze serca do gorliwej służby Bożej; wiarę radosną, abyśmy ochoczo żyli dla chwały Bożej. Amen.
Dzień II, V i VIII:
Święty Jacku, gdy podziwiamy Twój zapał apostolski i nieugiętą wolę w pracy dla Boga i ludzi, szukamy źródła Twych sił. Znajdujemy je w Twojej głębokiej czci dla Najświętszego Sakramentu. Obyśmy zrozumieli, jak wielkim skarbem jest dla nas Najświętszy Sakrament Ciała i Krwi Pańskiej. Obyśmy w trudach i cierpieniach naszego życia umacniali się udziałem w Eucharystycznej Ofierze, poprzez częstą Komunię świętą i modlitwę u stóp tabernakulum. Uproś to nam u Boga, święty Jacku, nasz patronie. Amen.
Dzień III, VI i IX:
Święty Jacku, Najświętsza Maryja Panna była dla Ciebie Matka miłości, Mistrzynią i Panią. Zawsze czciłeś  Maryję i nosiłeś ze sobą Jej wizerunek, w Jej ręce składałeś swoje trudy, bo wiedziałeś, że kto złączony jest z Matką Najświętszą, ten od Boga nigdy nie odstąpi. Błagamy Cię, święty nasz patronie, wyproś nam większą wierność w służbie Najświętszej Dziewicy, abyśmy wzmocnili naszą miłość tu na ziemi i zdobyli wieczną chwałę w niebie. Amen

Litania do świętego Jacka
Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Bogarodzico Dziewico, módl się za nami.
Królowo Polski, módl się za nami.
Święty Jacku, módl się za nami.
Najświętszej Maryi Synu Umiłowany, módl się za nami
Kwiecie niebieskiego ogrodu, módl się za nami.
Bezcenny kamieniu na polskiej koronie, módl się za nami.
Patriarchy Dominika wielki naśladowco, módl się za nami.
Ojcze polskich Braci Kaznodziejów, módl się za nami.
Apostole dobrej nowiny wśród ludów pogańskich, módl się za nami.
Wierny stróżu Chrystusa w Eucharystii i Matki Najświętszej, módl się za nami.
We wszelkich chorobach cudowny lekarzu, módl się za nami.
Konających nadziejo i pociecho, módl się za nami.
Uciśnionych i prześladowanych troskliwy Opiekunie, módl się za nami.
Odnowicielu życia chrześcijańskiego w Polsce, módl się za nami.
Ostojo wiary w czasach burzliwych, módl się za nami.
Zatroskany o jedność Kościoła, módl się za nami.
Przykładzie cnót kapłańskich i zakonnych, módl się za nami.
Wielki cudotwórco, módl się za nami.
Powalone gradem zboże modlitwą dźwigający, módl się za nami.
Smutnym i udręczonym z pomocą śpieszący, módl się za nami.
Darem proroctwa ozdobiony, módl się za nami.
Przemożny opiekunie naszej parafii i jej mieszkańców, módl się za nami.
Skuteczny orędowniku u Najświętszej Maryi, módl się za nami.

Abyśmy wzrost i rozkwit naszej świętej wiary oglądać mogli, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy z nawrócenia grzeszników się cieszyli, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy biskupów i kapłanów pełnych Ducha Bożego mieli, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy w pokoju Pana Boga i Jego Matkę Najświętszą chwalili, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy od głodu, ognia i wojny zachowani byli, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy wiszącej nad nami kary za grzechy uniknęli, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy przez prawdziwą pokutę z grzechów powstali, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy w wierze, nadziei i miłości Bożej coraz bardziej wzrastali, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy bez skruchy i sakramentów świętych nie umierali, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy po śmierci łaskawego sądu doznali, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyśmy z Jezusem i Maryją wiecznie królowali, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam. Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święty Jacku.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże, Ty obdarzyłeś świętego Jacka szczerym charyzmatem Słowa, dzięki któremu wiele ludów przywiódł do światła Prawdy, pobudzaj nas do pełnienia dobrych czynów, aby ludzie widząc je chwalili Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pieśń: Przed tak wielkim

Błogosławieństwo

Pieśń na wyjście: O, święty Jacku, patronie nasz