Pani Agnieszka Bandzińska przesłała mi teksty nowych modlitw, które publikuję, dziękując za e-mail. Jednocześnie zachęcam do otworzenia zakładki " Modlitwy do św. Jacka"
Zbigniew Borkowski

Godzina czytań
******************
HYMN
1.Twój sługa Jacek, o Panie,
Nad wszystko Ciebie miłował,
A Tyś go posłał z rozkazem
Głoszenia Dobrej Nowiny.
2. Dla Ciebie szedł poprzez rzeki
I stepy słońcem palone;
Dla Ciebie trudy ponosił,
Szukając dusz zapomnianych.
3. Żarliwe serce mu dałeś,
Spragnione łaski dla świata,
A jego słowa płonęły
Miłością Ciebie i ludzi.
4. Nie pragnął innej nagrody
Jak tylko Ciebie samego
I rąk najczulszych opieki
Maryi, Matki niebieskiej.
5. Jak szukał niegdyś ratunku
Na własnym płaszczu żeglując,
Niech dziś przeprawi nas pewnie
Na brzeg wieczystej ojczyzny.
6.Niech Tobie Ojcze i Synu
I Duchu, Dawco pociechy,
Na zawsze będzie podzięka
Za tak możnego patrona. Amen
************
HYMN
Jutrznia
***************************************

1.    Niech język i serce wychwala
Świętego Jacka zasługi,
Gdy on już w nieba światłości
Nagrodą Boga się cieszy.
2.    Wsławiony życiem bez skazy,
Poświadczał słowo cudami,
A to, co poznał w modlitwie
Rozdzielał hojnie wśród ludzi.
3.    Panował nad wichurami,
Ujarzmiał fale swą mocą,
By przejście pewne i suche
Dla jego kroków dawały.
4.    Na jego rozkaz umarli
Wstawali znowu do życia,
Chodzili chromi, a ślepi
Widzieli Pana potęgę.
5.Niech Ciebie Boże Jedyny,
Wysławia pieśń odkupionych,
A ty przez Jacka modlitwy,
W niebiosach daj nam zamieszkać. Amen.
Ant. do pieśni Zachariasza: Głosił słowo Boże wielu narodom* aby poznały zbawienie przez odpuszczenie grzechów.
*************************************
Modlitwa w ciągu dnia
HYMN
********************************
1. Radosnym hymnem sławimy
Świętego Jacka wspomnienie
I wsparci jego opieką
Składamy hołd Wszechmocnemu.
2. Dominik, wódz, prawodawca
Przyłączył go do wspólnoty,
A wtedy Jacek ukazał
Jak umie być apostołem.
3. Odważnie poszedł śladami
Swojego nauczyciela;
Pogardził światem i wybrał
Zwycięstwo prawdy nad kłamstwem.
4. To jego swoją pociechą
Wspomogła czysta dziewica;
Przez niego ludziom się jawi
Cudowna łaska Chrystusa.
5.Niech Ciebie Boże Jedyny,
Wysławia pieśń odkupionych,
A Ty przez Jacka modlitwy,
w niebiosach daj nam zamieszkać. Amen.
Ant. do pieśni Maryi: Raduj się Jacku* bo miłe są Zbawicielowi twoje modlitwy.