Święty Jacku,
natchniony apostole Słowian,
niestrudzony głosicielu SŁOWA,
patronie dojrzałego chrześcijaństwa
w naszej Ojczyźnie!

Całym swoim życiem uczyłeś nas
umiłowania Eucharystii i Bogarodzicy.
I dzisiaj przyjdź nam z pomocą
i bądź patronem
rzeczywistego nawrócenia do Boga
i nowej chrześcijańskiej dojrzałości.

Prowadź nowych, przez Boga wezwanych ludzi,
którzy zmienią oblicze starej ziemi.
Spraw, aby w misji, którą Ty rozpocząłeś
Chrystus zechciał się nami posługiwać.

Amen