Patronie Ojczyzny naszej, którąś opowiadaniem słowa Bożego i cudami twoimi oświecił, prosimy cię uproś nam oświecenia na duszy od Zbawiciela naszego , który jest prawdziwym światłem oświecającym każdego człowieka przychodzącego na ten świat, abyśmy z pożytkiem dusz naszych słowa Jego świętego słuchali i chowali w sercach naszych.