Pan Jacek Osiewała nadesłał nam kolejny obrazek wydany z okazji Jubileuszu 700 -nej  rocznicy śmierci św. Jacka (1957), nazywanego wówczas jeszcze Patronem Polski a  ustanowionym 31 sierpnia 1686 przez papieża Innocentego XI głównym patronem Królestwa Polskiego.

O tym jak się to stało czytaj tutaj w opracowaniu ks.dr hab. Arkadiusza Noconia.  W okresie komunistycznej walki z religią o  zwycięstwo  prosili go nasi ojcowie i kard. Stefan Wyszyński ( o tym tutaj) Jako Patron doprowadził naród do wolności. Posiadamy również inne obrazki z tego okresu (patrz tutaj) i tutaj są one pamiątka świadcząca  o sposobie myślenia Polaków w latach pięćdziesiątych XX w.
Dziękuję za korespondencję i przypominamy modlitwę do Patrona Ojczyzny (tutaj) .

obrazek2pamiatka
wezwaniapieni