Nawet dzisiaj medaliki ze św Jackiem są bardzo rzadkie. Prawdziwą  sesacją jest jednak stary znoszony  medalik z postacią w habicie trzymającą monstrancję w lewej ręce a w prawej przyciśniętej do serca figurę Matki Bożej. Na obrzeżu widnieje niewyraźy już napis   Jaco coświadczy , że to św. Jacek,  dalej widać niewyraźne literki OP oznaczające, że to Dominikanin. Medalik jest zabytkiem datowanym na okres  XVIII wieku /zobaczcie go tutaj/.
Św. Jacka rozpoznali na tym medaliku użytkownicy forum odkrywcy.pl. Kto spróbuje lepiej odczytać napis na medaliku  niech da nam znać.
Cały wątek z tymi starymi medalikami na stronie forum odkrywcy pl. tutaj

Ps. Zbigniew Borkowski
Otrzymaliśmy jeszcze link do strony zawierającej dodatkowe informacje o medalikach z Hiszpanii
Są to dwa  medaliki z wizerunkiem św.Jacka z XVII  wieku oraz medalik ze św:Jackiem i wizerunkiem Matki Bożej na rewersie z XVIII wieku.
Zestawienie wizerunku Wniebowzięcia Najświętszej Marji Panny ze św.Jackiem podkreśla związek naszego świętego ze świętem 15 sierpnia i kultem Matki Bożej, który ten Apostoł ze słowiańskich ziem z taką ogromną energią i gorliwością rozpowszechniał.
tutaj