Trzydniowa Konferencja pt. "Między sacrum a profanum – Święci w kulturze" na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie . 7-9 listopad 2016r. W programie w dniu 9 listopada mój referat pt "Popularność św. Jacka Odrowąża na  świecie" (Program dnia tutaj)
Zapraszam