Pan Adam jako pierwszy zgłosił nam kartę 2 004 430 (tutaj). Jednakże nadeszła i druga karta z zarejestrowaną liczbą 2 000 000 nadesłana przez Panią Katarzynę  Stylo, karta została odnaleziona z opóźnieniem wśród korespondencji.

 

A więc to Pani Katarzyna jest pierwszym zwycięzcą. Jest to jej drugi sukces w tej zabawie. W 2016 roku wygrała nadsyłając kartę z 1 222 222 odsłoną ( patrz tutaj). Gratuluję i przekazuję Hiacyntoserdeczności.

2000000