W Publicznej Szkole Podstawowej Staniszcze Małe - Spórok im. św. Jacka, w dn. 7 czerwca 2019r. nastąpi uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego pn. " Odkrywamy , rozważamy i wdrażamy w życie dziedzictwo duchowe św. Jacka.

Projekt jest realizowany z okazji 110-lecia istnienia szkoły oraz 10-lecia nadania szkole imienia św. Jacka. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą w kościele parafialnym pw. Zesłania Ducha Świętego w Staniszczach Małych a następnie w Świetlicy Wiejskiej odbędzie się sesja popularno-naukowa i sesja posterowa. Wydano z tej okazji poradnik dydaktyczny, przydatny w dydaktyce i katechezie informacja tutaj.

Gratulacje!