Tworzymy to kalendarium, aby lepiej zrozumieć dzieła Jackowe w kontekście historycznym, wobec odkrytych faktów manipulowania historią, na niekorzyść dokonań św. Jacka zwłaszcza przez zachodnich historyków. Daty wprowadzane są wraz z lekturą źródeł i posiadanym czasem na ich wpisanie.

Pomocnicze źródło Historia Polski. Chronologia tutaj

 • 301 Armenia jako pierwsza przyjmuje chrzescijaństwo za swoją religię narodową.
 • 662 Powstaje pierwsze państwo słowiańskie
 • 830 Powstaje Państwo Wielkomorawskie w skład którego wchodzi kraj Wiślan
 • 865 Misja Cyryla i Metodego na Morawach. Przetłumaczyli Pismo Święte na język słowiański (tzw. starocerkiewny)
 • 966 Chrzest Polski. Zjednoczenie Polan. Mieszko I oddaje w testamencie swe państwo " w ofierze św. Piotrowi", aby oprzeć się roszczeniom cesarzy niemieckich.
 • 968 Powstanie biskupstwa w Poznaniu, pierwszego biskupstwa na ziemiach polskich (misyjnego bezpośrednio zależnego od papieża)
 • 990 Zjednoczenie Wielkopolski, Małopolski, Mazowsza Pomorza Zachodniego i Wschodniego ziemi sandomierskiej lubelskiej i lubuskiej, Śląska pod berłem Mieszka I
 • 997 Śmierć biskupa praskiego Wojciecha Sławnikowica  w Prusach ( jego misja trwała kilka dni)
 • 999 Kanonizacja bp.Wojcicha
 • 1000 (1025)Cesarz Otto III w Gnieźnie włożył swą koronę na głowę Bolesława Chrobrego (992-1025) koronując go na króla. Powstała nazwa kraju POLONIA
 • 1018 Bolesław Chrobry zdobywa Kijów i osadza swego zięcia Światopełka na kijowskim tronie. Miecz, którym Bolesław uderza w złotą bramę Kijowa staje się legendarnym "szczerbcem" mieczem koronacyjnym królów
 • 1035 powstanie pogańskie (reakcja pogańska) w trakcie którego Czesi najeżdżają Kraków i Gniezno z którego kradną ciało św. Wojciecha
 • 1054 Rozłam w Kościele katolickim na obrządek zachodni (Rzym) i wschodni (Konstantynopol)
 • 1073-1085 pontyfikat Grzegorza VII.Reformy w Kościele
 • 1079 Śmierć biskupa Stanisława, wygnanie z kraju króla Bolesława Śmiałego
 • 1096 wezwanie do pierwszej wyprawy krzyżowej do Ziemi Świętej
 • 1102 wyprawa łupieska Bolesława Krzywoustego na Pomorze klinem  dokonuje podziału Pomorza na dwie części zajmując Białogard i Kołobrzeg, następnie Santok, Ujście, Czarków i Nakło.
 • 1123 pierwsza wyprawa misyjna na Pomorze biskupa Bernarda Hiszpana nie powiodła się.
 • 1124 Chrzest Pomorza. Książę  Pomorza Warcisław,  uznaje zwierzchnictwo Polski, Bolesław Krzywousty powierza chrystianizację Pomorza Ottonowi biskupowi Bambergu (1062-1139), którego misja osiąga cel. 
 • 1129 Warcisław próbuje uniezależnić się od Polski przez uznanie zwierzchnictwa cesarza Lotara III, interwencja Polaków i Duńczyków przesądza o pozostaniu Pomorza w państwie polskim.
 • 1131 klęska Bolesława Krzywoustego nad Sajo w interwencji zbrojnej na Węgrzech, wzmacnia dążenie możnych do obalenia władzy centralnej w państwie i jest przyczyną konfliktu z Papieżem i Cesarzem.
 • 1133 papież Innocenty II podporządkowuje biskupstwa polskie metropolii magdeburskiej jest to zamach na niezależność Kościoła w Polsce. W 1136 za cenę oddania hołdu lennego z Pomorza Zachodniego i Rugii cesarzowi, papież przywraca Kościół  Polsce
 • 1134 narodziny Saladyna w Takricie w Mezopotamii
 • 1138 -1320 Polska w okresie rozbicia dzielnicowego
 • 1146 II wyprawa krzyżowa do Ziemi Świętej
 • 1147 Za zgoda Bernarda z Clairvaux znaczna część rycerstwa niemieckiego, zwłaszcza saskiego podjęła wyprawę krzyżową przeciwko pogańskim Słowianom. Na czele krzyżowców stanęli najbardziej zainteresowani książeta: saski Henryk Lew, margrabia Albrecht Niedźwiedź z Marchii Północnej oraz Konrad Wettin, margrabia Misni. Wyprawa poza spustoszeniem ziem nie osiągnęła celu. Skompromitowała się nawet, gdy¿ oblegano chrześcijański Szczecin. Innym skutkiem wyprawy było osłabienie oporu Słowian.Uderzenia niemieckie na Słowian zamieszkujących ziemie między Łabą a Odrą mają charakter krucjat przeciw poganom w zamian za zwolnienie od udziału w II wyprawie krzyżowej do Ziemi Świętej.
 • 1155 narodził się Temudżyn, przyszły Dżingis Chan
 • 1170 urodził się Dominik Guzman, przyszły święty i założyciel Zakonu Dominikanów  zm. 1221r
 • 1177 pozbawienie Mieszka Starego tronu pryncypackiego
 • 1180 Na synodzie w Łęczycy: Kazimierz Sprawiedliwy (+1194), książę krakowski i sandomierski, zgodził się ograniczyć jurysdykcję swoich urzędników nad ludnością     dobrach kościelnych oraz zrzec się praw do majątku zmarłych biskupów. Uznano Kraków za dzielnicę dziedziczną synów Kazimierza Sprawiedliwego.
 • 1181 Hołd Księcia Pomorza Zachodniego złożony cesarzowi. Oderwanie Pomorza Zachodniego od słowiańskiej macierzy.
 • 1181 urodził się Franciszek z Asyżu, przyszły święty i założyciel Zakonu Franciszkanów
 • 1183 urodził się św. Jacek
 • 1187 Saladyn odzyskuje Jerozolimę i zdobywa ponad 50 chrześcijańskich fortec w Ziemi Świętej. Rzeź chrześcijan.
 • 1189 Ryszard Lwie Serce królem Anglii
 • Chrześcijanie odzyskują prawo do pielgrzymek do miejsc świętych w Ziemi Świętej
 • 1190 Filip II i Ryszard Lwie Serce wyruszają na III krucjatę
 • 1193 Saladyn umiera w Damaszku
 • 1198-1216 pontyfikat papieża Innocentego. Triumf papiestwa.
 • 1194 umiera Kazimierz Sprawiedliwy, Kraków przechodzi na najstarszego syna Leszka zwanego Białym. Rozpoczynają się trwające do 1202 roku walki o Kraków między Mieszkiem Starym a Leszkiem Białym. Wujek walczy z bratankiem.
 • 1194 narodziny Fryderyka Rogera przyszłego cesarza Fryderyka II
 • 1195 urodził się św.Antoni z Padwy, Posągi św.Antoniego i św. Jacka na attyce kolumnady Berniniego, okalającej Plac św. Piotra w Rzymie z nieznanych powodów mają głowy przedstawiające tę samą osobę. 
 • 1198  ukonstytuował się Zakon Krzyżacki ze stolicą w Akkonie  a następnie w Wenecji i oferował swoje usługi każdemu władcy, który gotów był zapłacić za walkę z niewiernymi i pojmował wiarę chrześcijańską jako równoznaczną z prawem do mordowania
 • 1198 papieżem zostaje Innocenty III teokrata, wielki reformator kościoła
 • 1199 Mieszko Stary, wujek, usuwa Leszka Białego z Krakowa,
 • 1 199 Śmierć Ryszarda Lwie Serce, Jan bez Ziemi zostaje królem Anglii.
 • 1200 Innocenty III obkłada interdyktem królestwo Francji
 • 1202 Mieszko Stary umiera w 1202r. Leszek Biały wraca do Krakowa.
 • 1202 Konrad Mazowiecki brat Leszka Białego obejmuje Mazowsze i Kujawy, Sieradz oraz Łęczycę
 • 1203 Dominik de Guzman kanonik z Osmy wyrusza ze swoim biskupem do Danii po drodze poznaje herezję Albigenzów
 • 1205 Dominik de Guzman udaje się do Rzymu aby poinformować Innocentego III o szerzącej się w Langwedocji herezji.
 • 1205 Henryk Brodaty, książę Śląska rozpoczął kampanię mającą na celu ściągnięcie 10.000 rodzin chłopskich i założenie około 400 wsi.
 • 1205 urodził się Piotr z Werony, przyszły dominikanin,  święty męczennik zamordowany w 1252 roku
 • 1206 Dżyngis Chan wyrusza na podbój świata, początek kampanii przeciwko Tangutom.
 • 1208 św.Franciszek wygłasza pierwsze kazanie
 • 1208 Innocenty III ogłasza krucjatę przeciw albigensom. Rzeż heretyków.
 • 1209 Konrad Mazowiecki sprowadza zakon rycerski Braci Dobrzynieckich do obrony granic Mazowsza przed Prusami
 • 1210 najazd duński na Pomorze i Prusy
 • 1210 Henryk Brodaty, książę raciborski i opolski na mocy bulli papieskiej przywracającej zasadę senioratu i pryncypatu, zajmuje przejściowo Kraków. Umiera w roku następnym i Kraków wraca do Leszka Białego
 • 1215 Święty Dominik powołuje Zakon Braci Kaznodziejów
 • 1215 Dżyngis- Chan zdobywa Pekin
 • 1215 IV Sobór Laterański . Wzmocnienie władzy papieży
 • 1215 Chrystian cysters z Łekna na Pałukach wyświęcony zostaje na biskupa misyjnego Prus
 • 1216 Umiera Innocenty III
 • 1216. 07.18 papieżem zostaje Honoriusz III 
 • 1216 Wincenty Kadłubek złożył godność biskupa diecezji krakowskiej na ręce kapituły
 • 1216 papież Honoriusz III zatwierdził Zakon Braci Kaznodziejów w oparciu o regułę św. Augustyna.
 • 1216 Ludwik syn króla Francji najeżdża Anglię
 • 1218 Początek misji św. Jacka. Jacek Odrowąż z braćmi wyrusza z Bolonii
 • 1219 Umiera biskup Henryk Kietlicz reformator Kościoła w Polsce
 • 1220 31 grudnia Honoriusz III powołuje na legata papieskiego na Polskę, kardynała Grzegorza Krecjusza.
 • 1220 Fryderyk II koronowany na cesarza
 • 1222-1223 wyprawa przeciw Prusom połączonych sił Mazowsza, Śląska, Wielkopolski i Pomorza
 • 1222 Rusowie rozbici pod Kałką przez  Mongołów
 • 1223 rzeż Bułgarów dokonana przez wojska Mongołów Dżyngis Chana
 • 1225 Krzyżacy usunięci z Siedmiogrodu.
 • 1225 powrót Dżyngis Chana do Mongolii
 • 1226 z tego roku zachowała się taryfa celna mówiąca o sprzedaży "dziewek i bydła" co świadczy, że w Polsce jeszcze było niewolnictwo.
 • 1226 Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski i daje im Ziemię Chełmińską. Wielki mistrz Zakonu Herman von Salza przekonał papieża Grzegorza IX do opieki nad Prusami. "Złota bulla" z Rimini
 • 1226 śmierć św. Franciszka z Asyżu
 • 1227 zabójstwo Leszka Białego. Koniec pryncypatu krakowskiego jako władzy centralnej w Polsce Piastów
 • 1227 śmierć Dżyngis Chana
 • 1227 Grzegorz IX obrany papieżem, pierwsza ekskomunika Fryderyka II
 • 1228 krucjata  Fryderyka II krucjata IV
 • 1229 zgromadzeni mongolskich wodzów zatwierdza Ogodeja na Wielkiego Chana, podział Mongołów na usuły (narody). Na Zachodzie władzę obejmuje Dżoczi.
 • traktat paryski Ludwika Świętego z hrabią Tuluzy. Koniec krucjaty przeciwko albigensom
 • 1229-1231 strajk Uniwersytetu Paryskiego
  • 1231 lokacja Torunia
  • 1231 bulla protekcyjna papieża nad Pomorzem, potwierdza emancypację Świętopełka od Piastów
  • 1232 lokacja Chełmna
  • 1233 lokacja Kwidzyna. Książę Henryk Brodaty sprowadza Krzyżaków na Śląsk
  • 1235 Krzyżacy wchłaniają Zakon Braci Dobrzynieckich
  • 1237 lokacja Elbląga. 
  • 1237 unia Krzyżaków z Zakonem Kawalerów Mieczowych w Inflantach
  • 1237-1240 Mongołowie rozbijają opór państw ruskich, narzucają swoje zwierzchnictwo wyrażające się w płaceniu haraczu i udziału w wyprawach wojennych.
  • 1239 druga ekskomunika Fryderyka II
  • 1240 lokacja Braniewa i Lidzbarka
  • 1240 ucieczka św. Jacka z płonącego Kijowa z monstrancją i figurą Matki Bożej
  • 1241 Najazd Mongołów. 9 kwietnia w bitwie pod Legnicą ginie książę Henryk Pobożny. Kraków, Sandomierz i Wrocław zostały zrównane z ziemią
  • 1243 Innocenty IV  obrany papieżem
  • 1244 muzułmanie zajmują Jerozolimę
  • 1245 sobór w Lyonie detronizuje Fryderyka II
  • 1245 Benedykt Polak,  franciszkanin wraz z legatem papieskim Giovannim da Pian del Carpine wyruszają z misją papieską -dyplomatyczną  do Mongołów i wracają z listem chana do papieża, idą szlakiem wytyczonym przez Jacka.
  • 1248 Ludwik IX Święty wyrusza na VII krucjatę
  • 1248 Śląsk podzielono na dwie dzielnice: wrocławska przypadła Henrykowi III i Władysławowi, a legnicka - Rogatce i Konradowi.
  • 1249 Brandenburczycy dokonują podboju ziemi lubuskiej i czynią z niej bazę wypadową na teren doliny Warty i Noteci
  • 1250 Bolesław Henrykowic zwany Rogatką sprzedaje Ziemię Lubuską arcybiskupowi magdeburskiemu, który odstępuje ją Branderburgii.
  • 1250 śmierć Fryderyka II
  • 1254 misjonarz Wilhelm Rubruk wysłaniec św. Ludwika  przybywa do Karakorum, stolicy wielkiego Chana Mongołów
  • 1256 Tomasz z Akwinu mianowany doktorem teologii
  • 1254 kanonizacja św. Stanisława
  • 1257 umiera św. Jacek
  • 1259 napad Tatarów na Małopolskę, spalony Lublin i drugi raz Sandomierz
  • 1264 Bolesław Pobożny nadaje Żydom przywilej, będące podstawą mającego nadejść okresu prosperity społeczności żydowskiej
  • 1269 Syn Świętopełka, Mściwoj II hołduje Pomorze Branderburgii.
  • 1271 Marco Polo wyrusza do Chin
  • 1271 Upadek Akki, ostatniej twierdzy krzyżowców na wschodzie.
  • 1286 lokacja Królewca
  • 1287/88 trzeci najazd Tatarów i ich klęska pod Sączem.
  • 1291 franciszkanin Jan de Moncorvin zostaje wysłany przez papieża Mikołaja IV na dwór Kubilaj Chana
  • 1308 Krzyżacy napadają na Gdańsk. Po spaleniu miasta, wymordowaniu mieszkańców i załogi wiernej królowi Łokietkowi miasto zajęto i zmieniono nazwę  na Danzig.
  • 1309-1377 Niewola awiniońska papieża.
  • 1320 20 stycznia. Koniec rozbicia dzielnicowego. Władysław Łokietek wnuk Konrada Mazowieckiego zostaje królem Polski
  • 1386 Książę litewski Jagiełło władcą Polski
  • 1347 - 1380 św. Katarzyna ze Sieny, rzeczniczka kanonizacji św. Jacka, dominikanka, obecnie patronka Europy
  • 1410 Bitwa pod Grunwaldem. Pokonanie Krzyżaków
  • 1415 spalenie na stosie Jana Husa
  • 1492 Krzysztof Kolumb odkrywa Amerykę
  • 1500 Amerigo Vespucci dociera do Ameryki Południowej
  • XVI w. Złoty wiek dziejów Polski
  • 1517 Wystąpienie Marcina Lutra. Początek reformacji.
  • 1520 Cortez zabija Montezumę II, koniec państwa Azteków
  • 1527 Pizzaro niszczy Imperium Inków.  Kres istnienia państwa Inków następuje po śmierci króla Huayna Capaca
  • 1540 Powstanie Zakonu Jezuitów
  • 1545-1563 Sobór Trydencki.Rozwinięcie kultu świętych.Kontrreformacja.
  • 1594.04.17 Kanonizacja św. Jacka
  • 1657 Traktaty welawsko-bydgoski. Koniec zależności lennej Prus od Polski
  • 1683 Bitwa pod Wiedniem
  • 1701 Powstanie państwa pruskiego
  • 1721 Początki imperium rosyjskiego. Piotr I cesarzem Rosji.
  • 1740 Zdobycie Śląska przez Prusy.
  • 1787 Konstytucja Stanów Zjednoczonych
  • 1791 Konstytucja 3 Maja
  • 1795 - 1918 Okres Rozbiorów
  • 1815 Postanie Królestwa Polskiego (zawieszone 1832-61, zlikwidowane 1874)
  • 1871 Powstanie Niemiec z 23 monarchii i trzech wolnych miast. III Rzesza czyli Zjednoczone Niemcy stały się jednymi, wielkimi Prusami
  • 1914 Powstanie Legionów Polskich Piłsudskiego
  • 1915  Koniec zaboru rosyjkiego
  • 1916 Przywrócenie przez Niemców Królestwa Polskiego
  • 1918 II Rzeczpospolita. Uznanie prawa do niepodlegości Polski przez rządy alianckie. 
  • 1939 II Wojna Światowa. Rozbiór Polski.
  • 1944 Powstanie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej
  • 1978 Wybór kardynała K. Wojtyły na tron papieski
  • 1989 Powstanie III Rzeczpospolitej Polskiej
  • 2007 uroczyste obchody 750. rocznicy śmierci św. Jacka. Na Lednicy św. Jacek zostaje wybrany patronem młodzieży wchodzącej w III tysiąclecie. Ponad 2000 Ślązaków Pielgrzymuje do Rzymu i organizuje tam obchody 750 rocznicy śmierci św. Jacka