Refleksje po debacie na temat cudów.

Św. Jacek był cudotwórcą. Wiemy i to na tym portalu dokumentujemy. W lewym górnym rogu strony frontowej co chwila ukazuje się z automatu informacja o Jackowych cudach.

Pytania: Cóż to takiego jest cud? Kiedy się staje? Skąd wiemy, że był?

Cud to nadzwyczajne, doświadczalne umysłowo wydarzenie wykraczające poza siły i prawa przyrody jako skutek bezpośredniej ingerencji Boga

Mamy już na naszym portalu artykuł pt. Dlaczego dzisiaj jest tak mało cudów? " a ten jest tylko małą dygresja przy nim. Warto przypomnieć, że cuda są dla tych, którzy w nie wierzą, reszta ich nie widzi, nawet jak ich na sobie doznaje.  

Kościół ustanowił kwalifikacje znaków nadprzyrodzonych:

Cuda -miracula contra naturam (cuda wbrew naturze, pojawiające się wówczas, gdy natura zachowuje się odmiennie niż zazwyczaj, np. w przypadku lewitacji czy stąpania po wodzie) oraz miracula praeter naturam (cuda zdziałane przez naturę, ale w sposób określony przez jej Stwórcę - np. uzdrowienie). Dziś przyjmuje się, że każda z tych odmian znaków nadprzyrodzonych stanowi wystarczającą podstawę do beatyfikacji czy kanonizacji. Cud nie musi pojawić się wcale za życia kandydata na ołtarze. Kościół wymaga dwóch osobnych cudów: jednego dla beatyfikacji, drugiego - dla kanonizacji (a więc już po beatyfikowaniu zmarłego).

Ale poza kościołem - także są podobno cuda "natury": politycznej, gospodarczej,  muzycznej techniki i inne. Tym wszystkim cudom poświęcone było spotkanie - debata, wybitnych luminarzy: marszałka senatu, marszałka województwa, kilku prezesów, profesora muzyki, rektora i arcybiskupa, odbyła się ona w Refektarzu Pocysterskim w Oliwie  zorganizowana została przez "Styl Życia" w styczniu 2007 r. Byłem obecny, ale tak naprawdę, to z zainteresowaniem słuchało się tylko Arcybiskupa T. Gocłowskiego. Większość zacnych gości opowiadała o tych innych cudach, "cudach świeckich". Np. plan Marschala dla Europy ich zdaniem był  cudem gospodarczym! Wynalezienie aspiryny - naukowym, założenie dużej firmy handlowej - biznesowym. Wszyscy byli zachwyceni tym, że chciało im się mówić na ten temat i było to fajne spotkanie. Gratuluję.

Aby jakiekolwiek zjawisko można było uznać kanonicznie za cudowne, to znaczy powstałe na skutek nadprzyrodzonej ingerencji Boga, trzeba stwierdzić; znaczenie, treści i cel tego wydarzenia w kontekście religijnym. Bóg przemawia do człowieka na wiele sposobów, człowiek obciążony dziedzictwem osiemnastowiecznego racjonalizmu wierzy w nieograniczoną możliwość poznania rozumu ludzkiego i błądzi nie dostrzegając działania Boga. Cud jest znakiem poprzez który Stwórca kontaktuje się z człowiekiem objawiając mu zbawczy wymiar. Najczęściej w życiu osobistym nie potrafimy odczytać tych znaków, zamykamy oczy i zakrywamy uszy, stąd dzisiaj tak mało cudów.