Krąg modlitwy - Lista intencji

Przeczytaj zamieszczone tutaj intencje i pomódl się w tych sprawach wraz z nami. Możesz także przesłać swoją własną intencję. Będziemy się modlić z Tobą w tej intencji tak, jak Ty w intencjach przedstawionych niżej. Możesz również zapisać się do wspólnoty modlitewnej Kręgu Modlitwy św. Jacka, aby otrzymywać swoje i innych intencje w wiadomościach e-mail.Modlitwa jest doświadczeniem obecności Boga. Modlitwa jest miejscem doświadczenia prawdziwego bycia Dzieckiem Bożym w poczuciu pełnego zaufania dla Stwórcy.

Modlitwa jest ćwiczeniem i rozwijaniem naszej wiary, nadziei i miłości. Modlitwa to przywilej dotykania Serca Boga przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. (Jk 4,8)

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. (Flp 4,6-7)

Ojcze, w Swojej łaskawości wysłuchaj naszych modlitw!

Lista intencji

Proszę o modlitwę za mnie i moją rodzinę

Obejrzano (507)
Zamówiona przez: Grzegorz, 09-23-2007 - 01:46:23 AM

Św.Jacku proszę o pomyślny przebieg operacji i rehabilitacji mojej mamy.

Obejrzano (576)
Zamówiona przez: Grzegorz, 09-21-2007 - 04:39:35 AM

Św. Jacku pomóż mi...

Obejrzano (457)
Zamówiona przez: Ala, 09-15-2007 - 10:10:34 AM

"Przez wstawiennictwo św.Jacka, proszę o właściwą diagnozę i leczenie dla Kasi, takie aby n ..."  Więcej

Obejrzano (646)
Zamówiona przez: Barbara, 09-13-2007 - 10:07:59 AM

"Święty Jacku, Patronie mój, proszę o wstawiennictwo i modlitwę do Pana naszego o udaną op ..."  Więcej

Obejrzano (744)
Zamówiona przez: Zbigniew Borkowski, 09-13-2007 - 05:39:00 AM

"Dziękczynienie Bogu za wszystko.Prośba o błogosławieństwo,rozwiązanie trudnej sytuacji rod ..."  Więcej

Obejrzano (818)
Zamówiona przez: Katarzyna, 09-11-2007 - 09:25:47 AM

"Sw. Jacku uproś u NMP i Dobrego Boga łaskę zdrowia dla Eli, oraz opiekę i błogosławieńst ..."  Więcej

Obejrzano (525)
Zamówiona przez: Alicja, 09-11-2007 - 07:35:08 AM

"Świety Jacku, moj patronie! Proszę Cie wymódl u naszego Zbawiciela łaski o które Cię w ..."  Więcej

Obejrzano (655)
Zamówiona przez: Jacek, 09-09-2007 - 09:32:12 AM

Timezone: Coordinated Universal Time (UTC)Krąg modlitwy RSS