Krąg modlitwy - Lista intencji

Przeczytaj zamieszczone tutaj intencje i pomódl się w tych sprawach wraz z nami. Możesz także przesłać swoją własną intencję. Będziemy się modlić z Tobą w tej intencji tak, jak Ty w intencjach przedstawionych niżej. Możesz również zapisać się do wspólnoty modlitewnej Kręgu Modlitwy św. Jacka, aby otrzymywać swoje i innych intencje w wiadomościach e-mail.Modlitwa jest doświadczeniem obecności Boga. Modlitwa jest miejscem doświadczenia prawdziwego bycia Dzieckiem Bożym w poczuciu pełnego zaufania dla Stwórcy.

Modlitwa jest ćwiczeniem i rozwijaniem naszej wiary, nadziei i miłości. Modlitwa to przywilej dotykania Serca Boga przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.

Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was. (Jk 4,8)

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. (Flp 4,6-7)

Ojcze, w Swojej łaskawości wysłuchaj naszych modlitw!

Lista intencji

o sakrament małżeństwa

Obejrzano (547)
Zamówiona przez: Kasia, 08-14-2007 - 11:25:06 AM

""By młodzież nie zagubiła się w pokusach współczesnego świata, i starała się pracować ..."  Więcej

Obejrzano (910)
Zamówiona przez: Damian z Bytomia, 08-11-2007 - 01:55:04 AM

"abym mogl realizować sie zawodowo znalazł prace i by pojawil sie ktoś komu zaufam i kto przer ..."  Więcej

Obejrzano (791)
Zamówiona przez: Paweł m., 08-10-2007 - 09:29:25 AM

by osoba, która tak mnie rani, zniknęła na zawsze z mojego życia

Obejrzano (621)
Zamówiona przez: Skrzywdzona, 08-08-2007 - 11:52:16 AM

Swięty Jacku, uproś mi łaskę małżenstwa z dobrym i wartościowym człowiekiem.

Obejrzano (662)
Zamówiona przez: Barbara, 08-08-2007 - 07:25:45 AM

"Sw. Jacku, błagam Cię o ocalenie finansowe, mieszkaniowe,prawne,zdrowotne,zawodowe,rodzinne w ..."  Więcej

Obejrzano (902)
Zamówiona przez: Jarosław K., 08-05-2007 - 04:03:50 AM

"o łaskę pocieszenia po bolesnym doświadczeniu życiowym,o rozwiązanie trudnej sytuacji rodzi ..."  Więcej

Obejrzano (932)
Zamówiona przez: Katarzyna, 08-04-2007 - 05:20:01 AM

by dusze czyśccowe cieszyły się jak najszybciej radością Nieba

Obejrzano (638)
Zamówiona przez: Duszka, 08-02-2007 - 05:21:08 AM

Timezone: Coordinated Universal Time (UTC)Krąg modlitwy RSS