A.D +1269: Cudowne uwolnienie od głuchoty
Pewna niewiasta imieniem Małgorzata ogłuchła.

Bedąc bardzo pobożna, przybyła do kościoła Braci Kaznodziejów i zaczęła wzywać świętego Jacka i brata Wita, biskupa z Zakonu Braci Kaznodziejów:

"Święty Jacku i święty Wicie, uwolnijcie mnie od głuchoty".

Po czym przystąpiła do grobu świętego Jacka, pocałowała go i przyłożyła do niego uszy.

Gdy to uczyniła, natychmiast głuchota ją opuściła i odzyskała całkowicie słuch.