Bracia Kaznodzieje

Święty Jacek był aktywnym członkiem zgromadzenia OO Dominikanów i głównym twórcą polskiej prowincji tego Zakonu, współtwórcą miejsca, jakie zajmują Bracia Kaznodzieje  nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie.

 

W tym miejscu publikujemy informację na temat Zakonu Dominikanów, zarówno w czasach związanych bezpośrednio z naszym Patronem, jak i w chwili obecnej.

Zainteresowanych zachęcamy do publikowania tutaj własnych artykułów. W ten sposób, poznawając Zakon, lepiej poznamy św. Jacka.

Pan Jacek Osiewała przesłał nam list z Jackowym  artefaktem z 1840r. i katalogiem, Gratuluję cennej pamiątki. (  o naszej współpracy więcej po wpisaniu w wyszukiwarkę nazwiska Osiewała)

Podkategorie

Nieco informacji o Zakonie Braci Kaznodziejów (Ordo Fratrum Praedicatorum – OP) 

Czytaj więcej: Dominikanie

Nieco informacji o św. Dominiku - założycielu Zakonu Kaznodziejów.

Czytaj więcej: Święty Dominik