Pani Agnieszka Bandzińska przesłała swoje przemyślenia? Wynika z nich, że św. Jacek promieniował czynem ludziom i Bogu potrzebnym i tym m.in zaskarbił sobie wdzięczność i chwałę ołtarzy. Ten, który podejmuje działanie, jest aktywny jak źródło energii, jak źródło światła - nie może się ukryć, bo  zwraca uwagę swoimi czynami. Polska potrzebuje takich postaw wobec wyzwań współczesnego świata. Artykuł kończy się modlitwą wyrażającą współczesne pragnienia człowieka. Tytuł artykułu pochodzi od portalu

Agnieszka Bandzińska

"Czy dzisiejsza Polska ciągle nie potrzebuje światła św. Jacka?
Odnośnie tak postawionego pytania skojarzyły mi się słowa z Pisma Świętego:
Zadania uczniów Jezusa!
....Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
Mt 5, 14-16
Światło jest symbolem mądrości i wiedzy, wewnętrznego poznania i rozwoju duchowego. W ikonografii postaci świętych zawsze były otoczone nimbem światła, w późniejszych wiekach świetlistą aureolą nad głową. Metafora światła była szczególnie czytelna w wiekach kiedy nie było elektryczności. Światło lampy naftowej albo świecy nie rozpraszało jeszcze całkowicie ciemności. Pozawalało jedynie na odróżnienie konturów przedmiotów.
Co ma na myśli Jezus kiedy mówi do Apostołów  – „wy jesteście światłem świata”?
Oni poznali Jezusa bezpośrednio i ich zadaniem było mówienie o tym, co zobaczyli i usłyszeli od Niego dalej: innym narodom aż po koniec czasów. Mieli świadczyć  nie tylko słowami, ale też czynami, które podkreślały nadprzyrodzoną moc, jaką otrzymali od Jezusa, nawet za cenę własnego życia. Święty Jacek również otrzymał od Boga moc czynienia cudów, dokonywania uzdrowień i według przekazów wskrzeszeń umarłych, co dziś może budzić największe kontrowersje.

Ten, który podejmuje działanie, jest aktywny jak źródło energii, jak źródło światła - nie może się ukryć, bo  zwraca uwagę swoimi czynami. Ta działalność ma dwojakie pochodzenie – może wynikać z naszej potrzeby i zdolności, może wypływać z powołania i zadań, jakie stawia nam Bóg. Takim powołaniem odznaczał się św. Jacek.
Nawet w takim wypadku człowiek musi współpracować z łaską Bożą. Nie może polegać jedynie na swoich talentach, ale musi mieć zaufanie do Boga. Św. Jacek nie działa w swoim imieniu, ale w imieniu Boga: modli się o uzdrowienie, cud podniesienie kłosów zboża po burzy. Czyni to nie swoją mocą , ale w imieniu Jezusa. Wśród wielu osób działających w różnych obszarach trudno jest znaleźć osobę skromną, której uwaga nie koncentruje się na własnej osobie, ale na wyższych wartościach. Celem misji świętego Jacka było głoszenie słowa. Jacek nie dbał o swoją chwałę, ale chwałę Boga i Jemu przypisywał  dary nadprzyrodzone, którymi się posługiwał. Żaden święty nie koncentruje uwagi na sobie, ale jest przykładem, że Bóg może przemieniać człowieka  mimo jego słabej natury.

O intencjach w jakich może być pomocny św. Jacek, także w sprawach  narodowych pisałam   w atrykule "Św. Jacek niosący płomień wiary"
Pozostaje pytanie: jakimi wartościami kierują się politycy, księża, młodzież i jakie są ich wzory osobowe? Czy święty Jacek może być dobrym przykładem działania dla współczesnych?
Na koniec zamieszczam wcześniej napisana modlitwę:
Na koniec zamieszczam  wcześniej napisana modlitwę:
"Święty Jacku, który budowałeś kościół w XIII w. niosąc dobrą nowinę różnym ludom i językom, jednocząc je w wierze. Utwierdzaj w wierze i miłości kościół dzisiejszy, by z radością oddawał cześć Bogu w Duchu i prawdzie.
Swoim przykładem pociągaj polityków do mądrego działania dla dobra Ojczyzny.
Uproś kapłanom dar głoszenia Słowa Bożego z mocą dla zbudowania słuchających.
Niech Bóg natchnie rządzących do dzieł współpracy i jedności na rzecz budowania zgody i pokoju.
Pobłogosław wszystkie inicjatywy i projekty społeczne zmierzające ku poprawie jakości życia, oparte na Bożym prawie, tak jak czyniłeś to żyjąc między nami"

Początek dyskusji na temat Czy dzisiejsza Polska ciągle nie po­trzebuje światła św. Jacka? tutaj