Święty Jacek - ambasador Chrystusa

Na internetowej stronie słynnego sanktuarium Nostra Signora di Fontanellato znalazłam króciutki tekst włoskiego dominikanina Fra Giovanni Macias, upamiętniający 17  sierpnia, dzień św.Jacka. Zamieszczona z tej okazji modlitwa zaczyna się od słów:
Kliknij na obraz a powiększy się

sw jacek w szacie lit biskup”Giacinto ambasciatore di Cristo”.
fu inviato per la predicazione
del Vangelo che salva.
Sparge ovunque il buon seme
e la luce del vero: il suo linguaggio
è fuoco e la sua vita splende.
Le vie della salvezza insegna,
e santa vita: la sua parola muove
i cuori a conversione.
Strappa al demonio molti,
anche i duri di cuore, e li prepara
al regno di Dio, infrangendo il male.
A te sia gloria, o Dio,
nei secoli dei secoli: Giacinto
per noi ottenga di unirci ai tuoi beati. Amen.

San Giacinto (Jacko) Odrovaz Apostolo della Polonia oryginał modlitwy i  obrazu tutaj

Proszę zwrócić uwagę, że kolejny malarz włoski przedstawia św.Jacka w złotych liturgicznych szatach biskupich !!!!!
Dodam, że w tle  obrazu przedstawiającym tego świętego,  malarz umieścił  postacie dwóch bardzo ważnych świętych silnie związanych z dominikańską działalnością brata Jacka od św.Trójcy. Są to – św.Jan Ewangelista oraz św.Piotr z Werony.

Radują dowody pamięci o św.Jacku z Polski w słynącym cudami sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej w Fontanellato. Najwyraźniej w tym ważnym dla kultu maryjnego miejscu bracia Dominikanie zdołali zachować pamięć o mocy  ewangelizującego słowa św.Jacka tytułując go w swej modlitwie ambasadorem Chrystusa.

Pozdrawiam

Apolonia Halicka

Pani Apolonio dziękujemy za korespondencję poddaliśmy nadesłany tekst specjalistycznej analizie wykazującej, że modlitwa jest trochę ”dziwna”, tzn. bardziej przypomina notę biografioczną, niż modlitwę. Poza tym używa różnych czasów, raz przeszłego, raz teraźniejszego, gdyby więc tekst przetłumaczyć dosłownie i w jednym tylko czasie przeszłym brzmiałby miniej więcej tak:
 
Jacek ambasador Chrystusa
Został posłany aby głosić Ewangelię, która daje zbawienie,
Siać wszędzie dobre ziarno i światło prawdy.
Jego język był ogniem, a jego życie światłem.
Uczył dróg zbawienia i świętego życia,
Jego słowo poruszało serca do nawrócenia.
Wyrywał wielu diabłu, także tych o zatwardziałym sercu,
I przygotowywał ich do królestwa Bożego
niszcząc zło.
Tobie chwała o Boże, na wieki wieków:
Jacku, uproś nam łaskę dołączenia do świętych.
Amen.

 
„Przerabiając” tekst na modlitwę mogłaby ona dzisiaj brzmieć następująco:
 
Święty Jacku, posłańcu Jezusa,
Ty głosiłeś Ewangelię, która daje zbawienie,
I wszędzie siałeś dobre ziarno, czyli światło prawdy.
Twój język był ogniem, a Twoje życie światłem:
Naucz nas dróg zbawienia i świętego życia,
Porusz nasz serca do nawrócenia.
Ty, który wyrwałeś diabłu tak wielu grzeszników, także tych najbardziej zatwardziałych i przygotowałeś ich do królestwa Bożego usuwając z ich serca zło, uproś także i nam łaskę dołączenia do grona świętych.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Redakcja portalu