Odrowążowie, zawsze służyli Polsce. Podajemy linki do filmów pokazujących bitwę pod Grunwaldem

Szarża rycerstwa, na pierwszym planie rycerz na koniu z  "odrowążówką, herbem rodu Odrowążów tutaj również sceny z bitwy z udziałem Odrowążów, wraz z pieśnią "Boga rodzica" tutaj, której autorstwo przypisuje się św. Jackowi. Prezentujemy linki słynnego filmu " Krzyżacy"w reżyserii Aleksandra Forda. Po Grunwaldem byli i Odroważowie z Moraw
Jan Długosz napisał, że chorągiew czterdziesta dziewiąta, pana z Moraw Jana Jenczykowica, miała za znak na czerwonym polu białą, napiętą strzałę na końcach zakrzywioną, którą Polacy nazywają odrowążem. Jej dowódcą był Morawianin Helm, a walczyli w niej sami Morawianie. Wspomniany Jan Jenczykowic przysłał ją na pomoc królowi polskiemu Władysławowi pomny dobrodziejstw wyświadczonych przez króla Władysława jego ojcu Jenczykowi. Mowa o herbie morawskim "Benesz": cyt. miała za znak na czerwonym polu białą, napiętą strzałę na końcach zakrzywioną, którą Polacy nazywają odrowążem. Zapewne byli Odroważowie też i w innych chorągwiach.