W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym, Dzień Świętego Jacka przypadający na 17 sierpnia Dominikanie w Gdańsku uczcili bardzo uroczyście.
Uroczystości w bazylice św Mikołaja rozpoczęto o godz. 18.00 mszą św ku czci św Jacka zakończoną rozdaniem kłosów. Po mszy o 19.00 odbyły się Nieszpory zakończone modlitwą w pięknie odrestaurowanej Kaplicy św. Jacka. Po nieszporach był wspaniały koncert śpiewu chorałowego w wykonaniu zespołu Schola Cantorum Minorum Chosoviensis, który specjalizuje się w wykonywaniu chorału gregoriańskiego. Koncert zakończono odśpiewaniem pieśni ku czci św. Jacka.
Cała oprawa uroczystości to była wspaniała liturgia, nawiązująca do tradycji liturgii dominikańskiej, która od wieków towarzyszy obchodom Święta Patronalnego św Jacka. Nie ma bowiem w naszym kraju drugiego takiego świętego, któremu poświęcono by tyle pieśni i ku czci którego odprawiane były i są tak piękne uroczystości. I choć przez te kilkaset lat zmieniano teksty pieśni, wypadały zdania i całe zwrotki, ale ich sens wielbienia świętego i podziwu dla Jego czynów pozostał ten sam.

W 2007r w tekście wprowadzenia do Misteriów św Jacka wydanych w Krakowie w 2007r z okazji 750 rocznicy śmierci św Jacka Marcin Bornus-Szczyciński tak napisał:

"Śmierć świętego na tej ziemi, to jednocześnie jego narodziny dla Nieba. Gdy my tu zwyczajnie, po ludzku płaczemy, tam radują się aniołowie i archaniołowie, jak mówi o tym Introit Gaudeamus rozpoczynający Mszę o świętych. Napięcie między ziemskim smutkiem a niebieską radością jest i zawsze pozostanie tajemnicą. Liturgia-kanoniczna modlitwa publiczna Kościoła prowadzi nas przez tę tajemnicę. Bo liturgia, to nie tylko najstaranniej wybrane, najlepiej dopasowane do okoliczności teksty komentujące, to nie tylko najlepsza, bo zachowana przez tysiąc letnie tradycje muzyka, to nie tylko forma rytuału, która była obecna przy wszystkich zbawczych wydarzeniach i przechowała je dla nas, to nie tylko przestrzeń najszczerszej osobistej wypowiedzi-liturgia to wszystkie elementy razem wzięte, inaczej mówiąc pełnia życia."

Św Jacek, którego kult jest od setek lat nierozłącznie związany z historią naszego kraju, z historią Europy, a także z historią naszego Miasta-Gdańska, jak żaden inny święty zasługuje na oddawanie Mu czci poprzez kontynuowanie pięknej polskiej tradycji, pozwalającej na zachowanie tej wspaniałej liturgii, w którą wplecione są obrzędy, pieśni i modlitwy, następnym pokoleniom Polaków, a nawet przedstawicielom innych narodów.Poniżej zamieszczamy tekst pieśni ku czci św Jacka "Wesołe niebo", którą zespół wraz z kapłanami i wiernymi odśpiewał na zakończenie koncertu, kończąc te wspaniałe i co najważniejsze "gdańskie" obchody Uroczystości ku czci św Jacka.
Tekst pieśni pochodzi ze śpiewników wydanych w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku. Niebieskim kolorem zaznaczyliśmy zwrotkę, której nie znajdziemy już w śpiewniku wydanym w 1989r.
Na zakończenie przywołamy prośbę-modlitwę do św Jacka, którą zakończył swoje "Świętojackowe misterium" we wspomnianej wcześnie publikacji "Misteria św Jacka" Marcin Bornus-Szczyciński, a która jest aktualna także dla przyszłych uroczystości ku czci św Jacka.
"Święty Jacku!
Powierzamy Ci opiekę nad Twoim świętem. Módl się za nami o siły potrzebne do sławienia Pana w jego świętych. O odnalezienie sensu modlitwy w starych, czasem zapomnianych formach liturgicznych, w których sens odnajdywali przez setki lat nasi ojcowie. Pomóż otworzyć się na piękno życia żywą Tradycją. Odnów w nas świadomość świętych obcowania.
Świety Jacku módl się za nami!"

"Wesołe niebo"

Wesołe niebo z radości wykrzyka,
Gdy wchodzi w niebo uczeń Dominika,
Jacek nasz ziomek dwojakiej korony,
Chwałą uczczony.
On świętobliwie wiódł życie zakonne,
Wiary nauczał ludy zabobonne,
Z niego cnót wzięły grunta mocne,
Kraje Północne.
W pokoju wiecznym krółujesz wysoko,
Na nas mizernych skłoń, Jacku, swe oko;
Oddal które ma nędze i uciski,
Ten padół niski.
Bogu cześć, chwała i niezmierne dzięki
Z którym ty, Jacku, królujesz na wieki;
Broń swej ojczyzny, broń kraju naszego,
Chrześcijańskiego.

Autor:Iwona

alt alt alt
alt alt alt
alt alt alt
alt alt alt