Księgarnia św. Jacka oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny mają zaszczyt zaprosić na spotkanie pt.: „Jacek Odrowąż – święty wciąż do odkrycia”, które odbędzie się 9 października o godz. 18.00 w auli Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach (ul. Jordana 18)

W roku 755. lecia śmierci św. Jacka Odrowąża, wspominając wspólnie przeżytą Pielgrzymkę Metropolii Katowickiej do Rzymu, chcemy zaprezentować książkę pt.: „Św. Jacek Odrowąż - Apostoł Północnej Europy” pod redakcją ks. Arkadiusza Noconia i ks. Arkadiusza Wuwera.
Publikacja jest pokłosiem sympozjum, które odbyło się w Auli Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu „Anglicum”, podczas rzymskich uroczystości.
Prelegenci:
ks. Arkadiusz Nocoń (Rzym) - Rezultaty rzymskiego sympozjum nt. św. Jacka
Roberto Fusco (Rzym) - Św. Jacek w malarstwie włoskim
Zbigniew Borkowski (Gdańsk) - Św. Jacek na świecie, czyli sami nie wiecie, kogo posiadacie...  
ks. Arkadiusz Wuwer (Katowice) – Św. Jacek w Katowicach

Spotkanie uświetnione będzie koncertem „Santo Subito” w wykonaniu Zespołu Pieśni
i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

WSTĘP WOLNY!

Nota o prelegentach

ks. Arkadiusz Nocoń – kapłan archidiecezji katowickiej, mgr lic. teologii, dr literatury chrześcijańskiej i klasycznej, pracownik Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
w Rzymie, współpracownik Radia Watykańskiego.

Roberto Fusco – wykładowca kultury i literatury bizantyjskiej na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie.  

Zbigniew Borkowski - absolwent Politechniki Gdańskiej, właściciel firmy z branży energetycznej, stworzył profesjonalny Portal Świętego Jacka Odrowąża: www.jacek.iq.pl

ks. Arkadiusz Wuwer – kapłan archidiecezji katowickiej, mgr lic. teologii, dr nauk społecznych, adiunkt na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach, gdzie wykłada katolicką naukę społeczną
i teologię moralną życia społecznego.

PS.
dziękując za zaproszenie do udziału w spotkaniu i do wygłoszenia prelekcji liczę na obecność czytelników i subskrybentów portalu, będzie to również okazja do osobistego zapoznania się

Zbigniew Borkowski