Ileż to „łez wylaliśmy” na naszym portalu upominając się o promocję św. Jacka na Jarmarku Dominikańskim, można to zobaczyć wpisując słowo jarmark w okienko „szukaj… „. Aż wreszcie w roku Pańskim 2013, gdańscy bracia wydali ulotkę „Dusza Jarmarku” i jest na niej nasz patron. Dziękujemy.
Gdyby jeszcze bracia chcieli odnotować wkład św. Jacka w historię kościoła i klasztoru opublikowaną na portalu "Gdańscy dominikanie"