Jest to pierwsze święto naszego świętego. Był drugim św. Jackiem. O podobieństwie tych dwóch postaci pisaliśmy w serii artykułów, których tytuły przedstawiamy poniżej. Przed zapoznaniem się z nimi proponujemy na "Dzień dobry" np. do porannej kawy  kolektę 
Boże, bogaty w miłosierdzie,
z Twojej woli święty Jan Paweł II, papież,
kierował całym Kościołem,
spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu
z ufnością otworzyli nasze serca
na działanie zbawczej łaski Chrystusa,
jedynego Odkupiciela człowieka.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.
Wykaz tytułów z linkami:

Bierzmowanie Polski,
"Wspólne zdjęcie",
Zbieżność terminów kanonizacji

Skojarzenia i fakty związane z grobem papieża
Wspomnienie z udziału w Kanonizacji opisujęce również odkrycie dwóch nowych miejsc św. Jacka w Rzymie
Książka, pt. "Uczył nas chodzić z Maryją"  Karol Wojtyła - Jan Paweł II o św. Jacku, która dzięki wsparciu przez portal, została wydana w roku Kanonizacji św. Jana Pawła II i w 420 rocznicę Kanonizacji św. Jacka,   jest w dalszym ciągu do nabycia w bezpłatnej dystrybucji.

Pozdrawiam,  Szczęść Boże z przkonaniem,   że dzisiejsza poranna kawa lepiej smakowała.