Pieśń do Matki Bożej Piekarskiej-Lekarki, która kiedyś już ratowała przed zarazą. (link do youTube tutaj). W jednej ze zwrotek mowa jest o Odrowążach.
Przesyłamy również modlitwę (tutaj)

 Te chwile, gdy Cię w Piekarach szukali
mieszkańcy dawnych schorowanych miast.
Gdy w czasach morowej zarazy wołali:
Pomóż nam wygrać Lekarko nasz czas!

 Ref. Uzdrowieni nawróceni Boga chwalcie.
Umocnieni wyzwoleni Matkę cieszcie.
Wskazującej drogę Pani pełnej wdzięku,
wyszeptał Jan Paweł: Jaka Ona piękna!

 2. Te chwile, kiedy kolejni malarze
mieszali barwy, oddające Twój blask.
Pachnące im w sercach lipowe deski
przenieśli na płótna nowych wsi, miast.
Ref:

 3. Te chwile pierwsze, gdy córki Karmelu
składały Tobie litanie próśb,
gdy złotnik trybował w koronie rybę,
herb Odrowążów ku zdrowiu rzesz dusz.
Ref:

 4. Te chwile, gdy sama widzisz swe dzieci
strudzone zamętem knutym przez zło.
Niech Jezus na nas zarzuci swe sieci,
jak Piotra i Pawła wyśle po plon.
Ref: