Ks. dr Arkadiusz Nocoń otrzymał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w dziedzinie nauk teologicznych. Jesteśmy dumni z wieloletniej  współpracy z ks. Arkadiuszem. Wspiera on nasz portal merytorycznie i duchowo.


Dotychczasowy bogaty dorobek naukowy uhonorowany już wcześniej tytułem doktora na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie wzbogacony następnie, m. in. o prace naukowe i publikacje na temat kultu św. Jacka, został obecnie doceniony poprzez nadanie ks. Arkadiuszowi stopnia doktora habilitowanego.
Na pamiątkę tego wydarzenia ks. Arkadiusz otrzymał od przyjaciół miniaturkę rzeźby św. Jacka stojącej na attyce Berniniego na Placu św. Piotra w Rzymie.
Na zdjęciu od lewej ks. prałat Ryszard Bugajski - proboszcz parafii pw. św. Jacka w Straszynie, dr hab. Katarzyna Parzych Blakiewicz - profesor UWM, ks. Arkadiusz, Zbigniew Borkowski - Portal Internetowy św. Jacka, ks. dr hab. Roman Szewczyk - profesor UWM

Nocon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krótka nota biograficzna ks. dr hab. Arkadiusza Noconia:

Urodził się 24 sierpnia 1962 w Knurowie (woj. śląskie). Święcenia kapłańskie otrzymał 14 maja 1988 w Katowicach z rąk bpa Damiana Zimonia. Jako wikariusz pracował w parafii św. Wawrzyńca w Rudzie Śląskiej (1988-1990). Studiował na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (licencjat 1990) oraz na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie (doktorat 1996). Od 1996 roku pracuje w watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w Rzymie. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów opublikowanych m. in. w „Latinitas” (Watykan), „Salesianum” (Rzym), „Pallas Silesia” (Katowice), „Vox Patrum” (Lublin), oraz kilkunastu publikacji książkowych. Był pomysłodawcą i jednym z organizatorów rzymskich obchodów 750-lecia śmierci św. Jacka, które zorganizowała Kuria Metropolitalna w Katowicach i Księgarnia św. Jacka. Współpracuje z Radiem Watykańskim (był m. in. autorem cyklu „Święty Tygodnia”, „Okruchy Ewangelii”, „Śladami Jana Pawła II na Watykanie”). Wykłada również na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.