Swięty Jacek przybył do Gdańska na Jarmark Dominikański 2007r

Św. Jacek, założyciel Zakonu Dominikanów w Polsce już na początku swojej działalności misyjnej dostrzegł korzystną lokalizację Gdańska i wybrał to miasto będące ważnym ośrodkiem rozwoju Polski na miejsce rozwoju wiary chrześcijańskiej
Do Gdańska Bracia Dominikanie ze św. Jackiem na czele przybyli w 1227 roku i na mocy dokumentu fundacyjnego Pomorskiego Księcia Świętopełka objęli we władanie teren w rejonie istniejącej już wtedy osady targowej, położony pomiędzy ulicami Świętojańska,  Podwale Staromiejskie i sięgający aż po Motławę. Teren ten bywa określany czasem „Kępą Dominikańską".
W dokumencie z 5 maja 1227r Papież Grzegorz IX wyraził Pomorskiemu Księciu Świętopełkowi wdzięczność za darowanie "locum" dla Dominikanów.
„Biali zakonnicy"( w Gdańsku nazywano ich czasem „Czarnymi Mnichami"),  wkrótce po przybyciu, rozpoczęli rozbudowę przekazanego im wraz  z terenem kościoła św. Mikołaja, który w świetle ostatnich badań archeologicznych był usytuowany tam gdzie dzisiaj znajduje się Hala Targowa. Rozbudowany przez nich i powiększony kościół św. Mikołaja został w 1239r konsekrowany przez Legata Papieskiego- Wilhelma z Modeny.
 Następnie, prawdopodobnie w II połowie XIIIw rozpoczęli budowę nowego kościoła, już w stylu gotyckim, na którego fundamenty natrafiono prowadząc badania archeologiczne w miejscu dzisiejszego prezbiterium i zakrystii. Dominikanie równocześnie z budową kościoła rozpoczęli budowę klasztoru, który miał być bazą misyjną dla braci zakonnych głoszących Słowo Boże wśród pogańskich Prusów.

W 1260 Papież Aleksander IV udzielił Dominikanom odpustu zupełnego na dzień św.Dominika, który przypada 4 sierpnia. Ogromna liczba pielgrzymów ściągających na ten odpust do kościoła św. Mikołaja skłoniła Radę Miejską do zorganizowania jarmarku zwanego "Dominikiem", który trwał 14 dni. Obecny Jarmark Dominikański jest kontynuacją tej tradycji i jak przed laty przybywają na niego tłumy.

Były okresy, że z uwagi na burzliwe dzieje historii Bracia Dominikanie musieli to „wybrane" przez św. Jacka miejsce opuścić, jednak zawsze do niego wracali.
Jakie pamiątki związane ze św. Jackiem można odnaleźć dzisiaj w „kolebce gdańskich dominikanów"?
Mogą pamiętać „jackowe" czasy, odkryte niedawno w pobliżu Hali Targowej, średniowieczne mury z XIII w z pozostałościami tzw. „piwnicy przeora", o zachowanie których toczy się dzisiaj „prawdziwa batalia".

Ma też św. Jacek w Gdańsku bardzo oryginalny pomnik, jakiego nie ma żaden inny święty  na całym świecie. Jest to wybudowana, na przełomie XIV i XVw, w pobliżu dominikańskiego klasztoru, baszta nazwana prawdopodobnie na pamiątkę świętego polskiego dominikanina - „Jackiem". Mając wysokość 36m, była ona jednym z najwyższych elementów średniowiecznych murów obronnych i stanowiła ważny punkt obronny miasta. Baszta ta, podobnie jak kościół św. Mikołaja nie została zniszczona podczas działań wojennych i jako jeden z nielicznych zabytków Gdańska  prawie w nienaruszonym stanie przetrwała do dziś.
 
Jednak najwięcej pamiątek związanych ze św. Jackiem znajduje się w samym kościele  p.w.  św. Mikołaja.

Jest tu Kaplica św. Jacka. Są trzy obrazy tego świętego, w tym jeden przedstawiający przekazanie przez Księcia Świętopełka św. Jackowi dokumentu fundacyjnego klasztoru  w Gdańsku. Na zaplecku stalli znajduje się płaskorzeźba św. Jacka. Są dwie figury przedstawiające św. Jacka, w tym jedna usytuowana w ołtarzu głównym kościoła. 
Jednak tylko teraz, podczas Jarmarku Dominika, na tych którzy znajdą się  w Gdańsku i spróbują w Bazylice św. Mikołaja odszukać pamiątki związane  ze św. Jackiem czeka największa niespodzianka. Właśnie teraz Bracia Dominikanie z Krakowa w sposób szczególny uczcili 780 rocznicę przybycia   św. Jacka wraz z braćmi zakonnymi do Gdańska z 750 rocznicą Jego śmierci, przywożąc   do Gdańska najcenniejszą relikwię św. Jacka  -  relikwiarz z głową św. Jacka,  by dniach 28.07-12.08 br wystawić go w Bazylice św. Mikołaja.
I tak po 780 latach św. Jacek nazywany obecnie „Apostołem Północy" znów zawitał  do Gdańska.
Warto więc znaleźć czas aby podczas słynnego Jarmarku Dominika odwiedzić Bazylikę  św. Mikołaja i wraz z modlitwą oddać należną cześć św. Jackowi, popróbować przekazać mu w modlitwie jakąś prośbę - spełni się ona na pewno, a także odkryć wraz z Dominikanami zakamarki kościoła św. Mikołaja, które są dostępne tylko w okresie trwania „Jarmarku Dominika".

Więcej informacji znajdziecie Państwo na następujących stronach internetowych:

http://www.gdansk.dominikanie.pl/jarmark.php -O tym jak Dominikanie próbują przywrócić duszę Dominika,czyli o programie obchodów„Duszy Jarmarku Dominika"

http://www.diecezja.gda.pl/modules.php?name=Kuria&op=Parafia&par=321
-informacje o Parafii p.w.  św. Mikołaja w Gdańsku na stronie Kurii Biskupiej

http://www.trojmiasto.pl/ob.phtml?id_ob=562&bez=1 - informacje o Bazylice św. Mikołaja wraz z galerią 6 zdjęć, które można wysłać jako kartki

http://www.diecezja.gda.pl/obiekty_img/1022_3.jpg - zdjęcie ołtarza głównego w Bazylice św. Mikołaja z widoczną po prawej stronie obrazu figurą św. Jacka. 

http://www.gdansk.dominikanie.pl/galeria.php?zdj=19#zdjecie
zdjecie  figury św. Jacka z ołtarza głownego Bazyliki św. Mikołaja 

 http://www.trojmiasto.pl/ob.phtml?id_ob=9197
Informacje o Baszcie Jacek + 4 ładne zdjęcia tej baszty

 

Serdecznie zapraszamy do Gdańska.