przemysl_oltarzmb__jackowej__z__figurami_sw__jacka__i_sw__dominikaW poszukiwaniu "jackowych" śladów dziś przedstawiamy jedno z najstarszych miast we wschodniej Polsce i jednocześnie jeden z pierwszych ośrodków chrześcijaństwa w Polsce - PRZEMYŚL. Jak podają źródła to właśnie w Przemyślu gdzieś pomiędzy rokiem 1238, a 1240 św Jacek założył klasztor i w założonym przez siebie klasztorze miał pozostawić uratowaną z pożogi kijowskiej piękną figurę Matki Boskiej. Nie ma już dzisiaj w Przemyślu klasztorów dominikańskich. W ich murach mieszczą się obecnie inne instytucje. I tylko piękna figura, nazywana Matką Boską "Jackową" przypomina wszystkim dzisiaj, że kiedyś w tym mieście był i działał św. Jacek. Wykonano ją z alabastru. W objęciach zamyślonej Matki Bożej o łagodnym, troskliwym wejrzeniu znajduje się mały Jezus trzymający się za paluszek u stópki. Przy figurze Matki Boskiej stoją figury św. Jacka i św Dominika.

Dziś nikt tak na prawdę nie wie, czy jest ona właśnie tą figurą o której mówią źródła, ponieważ figur określanych mianem "Matki Boskiej Jackowej" jest więcej.Pisaliśmy o tym wcześniej w naszym artykule "Tajemnice Matki Boskiej Jackowej" /tutaj/
Jednak właśnie figurze Matki Boskiej Jackowej z Przemyśla, po liwidacji klasztoru Dominikanów we Lwowie i po przeniesieniu do Krakowa "lwowskiej" figurki Matki Boskiej Jackowej, przypadła szczególna rola.
Pięknie wyeksponowana w bocznym ołtarzu katedry pw Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela odbiera cześć jako Pani Ziemi Przemyskiej i przypomina wszystkim, o zasługach św Jacka w chrystianizacji polskich ziem.
Przemyśl był doskonałym miejscem na lokalizację klasztoru. Św Jacek podobnie jak w przypadku innych założonych przez siebie klasztorów wybrał osadę usytuowaną na skrzyżowaniu starych szlaków handlowych będącą ważnym ośrodkiem administracyjnym i handlowym. Pierwsze ślady osadnictwa na terenie Przemyśla datowane są na wiele lat przed Chrystusem. Zachowały sie ślady osad i umocnień z okresu rzymskiego. Wśród znalezisk trafił się rzadki medal rzymski cesarza Walensa, który cesarz osobiście wręczał dwa razy do roku swoim przyjaciołom, osobom zasłużonym i przedstawicielom państw, które współpracowały z Rzymem. Po VIII wieku Przemyśl uważany był za jeden z głównych grodów Lachów, którzy utożsamiani byli z Polakami. W zapiskach z terenu Rusi zachowała się wzmianka, że w 944 roku lechicki książę Włodzisław brał udział w rokowaniach bizantyjsko-ruskich. Wg legendy nazwę swą Przemyśl zawdzięcza księciu Przemysławowi, który u stóp góry nad rzeką założył gród i nadał mu nazwę od swego imienia. Przypuszcza się, że Ziemia Przemyska mogła być najstarszym ośrodkiem chrześcijaństwa w Polsce. To na terenie Przemyśla znaleziono dwie amfory do przewożenia wina przeznaczonego do odprawiania eucharystii pochodzące prawdopodobnie z Nikomedii. Może więc właśnie w Przemyślu założył pierwsze biskupstwo na polskich ziemiach Mieszko I. Niestety plany polskiego władcy zostały zniweczone przez Włodzimierza Wielkiego, który w 985 r przejął gród. W polskim władaniu znalazł się on ponownie za czasów Bolesława Chrobrego. Wg legendy Bolesław Chrobry po odzyskaniu Przemyśla w 1018 roku ufundował martyrion, w którym pochowano św Brunona z Kwefurtu i Jego 18 towarzyszy. Może więc to szczątki tego świętego i Jego towarzyszy odkryto w prowadząc badania w 1961r pod prezbiterium katedry WNMP i św Jana Chrzciciela, w której znajduje się ołtarz Matki Boskiej Jackowej. Odnaleziono wówczas pozostałości romańskiej rotundy, w której znajdowało się 19 szkieletów, z których jeden znajdował się w specjalnej niszy w ścianie. Był więc Przemyśl nie tylko ważnym ośrodkiem administracyjnym ale także ważnym ośrodkiem religijnym. Był miejscem gdzie spotykała się religia wschodu z religią zachodu i gdzie obie religie walczyły o dominację. Kiedy św Jacek zakładał tu klasztor dominował prawdopodobnie obrządek wschodni bowiem źródła wspominają, że w 1134 roku wojewoda przemyski i biskup krakowski informują papieża o przejściu z obrządku z łacińskiego na wschodni. Usytuowanie więc w tym miejscu prężnie działającego klasztoru Dominikanów podtrzymuje tezę o  umacnianiu, przez św. Jacka, ziem polskich w granicach ustanowionych przez Bolesława Chrobrego.  Więcej o zakonie Dominikanów i o ich klasztorze w Przemyślu znajdziecie państwo na tej stronie internetowej/tutaj/.

przemysl_figura_sw_jacka_web
  przemysl_matka_boska_jackowa_web
przemysl_figura_sw_dominika_web

przemysl_wnetrze_katedry_widok_na_oltarz_mb_jackowej