"Święty Hiacyncie Panny Maryi w kamiennym obrazie nosicielu"  - jest to cytat ze starej litanii do św. Jacka. Postać Maryi utrwaloną w kamiennym obrazie, współcześnie rozumianym bardzie jako płaskorzeźba, przenosi sw. Jacek przez Dniepr. Malarz  renesansu ,  Leandro Bassano (1557-1622),   ukazał świętego niosącego nie posążek Maryi ( jak np. tutaj) a kamienną tablicę z Jej płaskorzeźbą ( kamiennym obrazem zobacz  tutaj). Odnaleźliśmy to przedstawiwnie datychcza jako jedyne w ikonografii św. Jacka w bazylice Santi Giovani el Paolo  w Kaplicy Matki Bożej Pokoju w Wenecji. Dzieło pochodzi z okresu kanonizacji św. Jacka (1594) i wprowadza nowy wątek do opisu  wydarzeń z Kijowa,  postaramy sie wrócić do omówienia motywów artysty, wszak jest to jedno z pierwszych przedstawień św. Jacka w znanym nam malarstwie. Dlaczego wybrał płaskorzeźbę?
św. Jacek przechodzi przez Dniepr