Szanowny Panie Zbigniewie,
szukając jackowych miejsc na tworzonej przez Państwa mapie, znalazłam w portalu podaną informację o ołtarzu bocznym, w którym znajdziemy obraz św. Jacka w Sanktuarium Matki Bożej w Janowie Lubelskim. Warto, myślę dodać coś więcej. Mianowicie oprócz tego bocznego ołtarza, w którym dodajmy stoi figurka innego dominikańskiego zakonnika - bł. Czesława, znajdziemy jeszcze rzeźbę św. Jacka w ołtarzu głównym - rokokowym z ok. połowy XVIII wieku. Nie będzie chyba zaskoczeniem, że w kościele dominikańskich akcentów spotkamy znacznie więcej. Co więcej, w przylegającym do kościoła podominikańskim  klasztorze, na ścianach krużganków wiszą duże półkoliste obrazy, z których pierwszych dziesięć przedstawia sceny z życia św. Dominika, natomiast 6 kolejnych to fakty z C.V. św. Jacka: ( imponująca galeria bedąca swoistą inwentaryzacją) poniżej kliknij na zdjęcia a powiększą się

1. św. Dominik wyprawia do Polski św. Jacka;
2. Przejście św. Jacka przez Wisłę koło Wyszogrodu;
3. Wskrzeszenie zmarłego Żegoty przez św. Jacka;  
4. Uzdrowienie ślepych dzieci przez św. Jacka; cud ten miał miejsce w Kijowie
5. Uzdrowienie paralityczki Edyty z rodu Prandotów z Kościelca przez św. Jacka (ten obraz znajduje się w muzeum przy Sanktuarium). Zdjęcie tablicy obok.
6. Matka Boska z Dzieciątkiem ukazująca się św. Jackowi, scena przekazania posłannictwa
7. Krużganiki klasztorne
8. Obraz św. Jacka w ołtarzu bocznym i figura w ołtarzu głównym
Załączam zdjęcia, mam nadzieję, że okażą się pomocne i ciekawe! Bardzo się cieszę, że tym samym mogę przyłączyć się do projektu, jakim jest ta  strona
Pozdrawiam serdecznie,
Basia Wójcik z regionu janowskiego na Lubelszczyźnie.

Dziękuję Pani Barbaro dokonała Pani wielkiego odkrycia i zrobiła dokumentację fotograficzną do zdjęć dołączam opisy cudów zamieszczone pod pomarańczowymi literami oraz oznaczam Janów Lubelski na Jackowj Mapie Świata.
Zbigniew Borkowski

1 sw dominik wyprawia do polski sw jacka 2 przejscie sw jacka przez wisl kolo sandomierza
3 wskrzeszenie zmarlego zegoty przez sw jacka 4 uzdrowienie slepych dzieci
5a podpis 5 uzdrowienie paralityczki judyty zprandotow z koscielca
6 matka boska z dzieciatkiem ukazujaca  
7 kruzganki 8 kruzganki
9 obraz sw jacka w oltarzu bocznym sanktruarium 10 sw jacek w oltarzu glownym