Modlitwa w rodzinie
podczas peregrynacji
figury św. Jacka Odrowąża w parafii w Straszynie

Wszechmogący, wieczny Boże, dzięki Twojej łasce Święty Jacek, przez wytrwałe głoszenie Ewangelii, odnowił i umocnił w wierze wiele narodów.
Za jego wstawiennictwem pomnóż naszą wiarę, abyśmy byli zdolni pracować dla Twojej chwały i zbawienia ludzi.
Zawierzamy Ci nasze rodziny, małżeństwa, osoby samotne, starsze, chore, a także naszych duszpasterzy.
Zawierzamy nasze dzieci, które są nieustannie poddawane laicyzacji i ateizacji w świecie odrzucającym wartości ewangeliczne. Prosimy Cię szczególnie za ……… [wymienić imiona bliskich osób oraz intencję].
Najświętsza Maryjo Panno – Niepokalana i Święty Jacku – nasz patronie, gorliwy w głoszeniu Ewangelii, módlcie się za nami i za naszą wspólnotę parafialną teraz i w każdej chwili.
Amen.