Otrzymaliśmy piękny list od Pana Marcina. W treści podana była antyfona do św. Jacka, śpiewana na uroczystości obłóczyn dominikańskich w klasztorze w Krakowie. Publikujemy ją tak jak nadesłał Pan Marcin po łacinie iw tłumaczeniu. Oczekujemy może ktoś znajdzie w internecie lub nagra w oryginale to opublikujemy w zakładce audycje

Ave, florum flos, Hyacinthe,

omni flore purior.

Ave, gemma pretiosa,

cunctis gemmis clarior.

Ave, protector omnium

ad te confugientium.

Ave, caelestis incola:

succurre prece sedula.

O Hyacinthe sanctissime,

o Confessor dulcissime.

Witaj, Kwiecie nad kwiaty, Jacku, z wszystkich kwiatów najczystszy! Witaj, Kamieniu drogocenny, z wszystkich kamieni najświetniejszy! Witaj, Opiekunie wszystkich, do Ciebie się zwracamy! Witaj, Mieszkańcu niebios; pospiesz troskliwie z modlitwą! O, Jacku najświętszy, o, Wyznawco najsłodszy!