Kiedy idziesz drogami wskazywanymi przez św. Jacka dzieją się rzeczy nieprawdopodobne, ateiści powiedzą -  przypadkowe.

Nie spodziewałem się, że w niewiele dni po tym, jak  arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita  Lwowski otrzymał kilka egzemplarzy ukraińskiego wydania mojej książki,( o tym tutaj)  spotkamy się w Gdańsku i TVP zrobi reportaż.
Reżyserem zdarzeń „nieprawdopodobnych” o których kiedyś napiszę był św. Jacek..
Reżyserem reportażu jest Pani Jolanta Roman- Stefanowska, redaktor programu katolickiego "Droga" w TVP 3 Gdańsk (oryginał z dn. 19.11.2023 patrz tutaj rep. od 11 min). .Serdecznie dziękuję całemu zespołowi TVP

Zanim opowiem jak doszło do nieprawdopodobnego spotkania z Jego Ekscelencją nasunęła mi się  się pewna idea, zainspirowana spotkaniem,  na dziś ważniejsza niż moje wspomnienia.
 Idąc śladami św. Jacka i dominikanów zainicjujmy oddolnie ruch odkrywania  wspólnych dla dwóch narodów korzeni historyczno- religijnych. Niech będzie to znakiem rosnącego poczucia wielowiekowej obecności chrześcijan, po tym jak w wyniku różnych okoliczności dziejowych zapomina się o znaczeniu dla nas przeszłości religijnej .
Ukraińskie wydanie książki o św. Jacku w serii  Wydawnictwa św. Pawła  pt: „Skuteczny święty” - więcej niż modlitewnik,  przyczynia się do tych odkryć i jest kroczkiem w tym kierunku. Zawarta jest w niej informacja o obecności św. Jacka w Kijowie (lata 1230-40) zachęcająca do przyjrzenia się początkom wiary na terenie obecnych diecezji ukraińskich. Zwracając  uwagę na fakt, że to Dominikanie za przykładem św. Jacka odważyli się ponieść naukę katolickiego kościoła w głąb Rusi i zasieli ziarno Ewangelii , które do dziś przynosi plon.
Ukraina zbliża się politycznie do Zachodniej Europy,  ukraińscy katolicy będą szukali wspólnych korzeni, więc opowiadajmy o nich naszym braciom, mamy lepszy chyba dostęp do źródeł historycznych.i głowy nie zaprzątnięte wojną.
Książką zawiera również  zbiór modlitw za wstawiennictwem św. Jacka w wypraszaniu potrzebnych łask Bożych, dających szansę przekonania się  o skuteczności jego wstawiennictwa,. zwłaszcza w tym trudnym okresie.
Nie tylko Kijów związany jest ze św. Jackiem. We Lwowie jest miejsce zapomniane, dawniej od wieków słynące z cudów i Łask Bożych za wstawiennictwem Matki Bożej wymodlonych przed figurą Madonny Jackowej. Figura uznana została przez uczonych ukraińskich za jeden z najstarszych zabytków sakralnych Ukrainy.  Dawniej czczona była w kaplicy przy kościele pw. Bożego Ciała i obnoszona procesyjnie po mieście . Jeśli nie zrobimy niec, to może będzie stała w gablocie muzealnej jako okaleczone przez czas  alabastrowe dzieło nieznanego mistrza średniowiecza.

Poza przekazaniem Jego Ekscelencji polskiego wydania książki prosiłem również, aby pomógł przywrócić do kultu Madonnę Jackową nazwaną  Matką Lwowa i zadeklarowałem pomoc.

Przypisy:
artykuł Mikoły Xmilowskiego o lwowskiej figurze  (tutaj)
Madonna Jackowa - Matką Lwowa (tutaj)
ALABASTER SCULPTURE ST. HYACINTHUS’S MADONNA.
PROBLEMS OF ATTRIBUTION AND RESTORATION tutaj

seria 44 tytułów po wpisaniu słowa Madonna w wyszukiwarce strony