Ze względu na pandemię, wręczenie nagrody za trzymilionowe wejście na portal św. Jacka nastąpiło po roku.
Nagrodę otrzymał Pan Jan Hałuszczak, który w dn. 13 08 2020 roku był tą osobą, która odsłoniła stronę św. Jacka jako 3 000 001 internauta i przesłał print scrim z ekranu. Niestety 3 000 000 wejście nie zostało zgłoszone, więc nagroda w postaci miniatury rzeźby św. Jacka z attyki kolumnady Berniniego z Rzymu, przypadła Panu Janowi. Ogłoszenie wyników w artykule tutaj. Poprzedni laureaci patrz tutaj.
Panu Janowi życzymy dalszej opieki wstawienniczej św. Jacka. Dziękujemy za zainteresowanie.
Szczęść Boże. Św. Jacku Prowadź !
Redakcja.


haluszczak