Biografia opisuje szczegóły z życia świetego i pomaga poznać Jego ucznia sw. Jacka (tutaj)