Św. Jacek miał barta bł. Czesława, bracia razem wstapili do Zakonu Dominikanów. Obu, habit nałożył sam św. Dominik, stało się to w roku 1220 w bazylice św. Sabiny na Aventynie w Rzymie. Bł. Czesław wielkie zasługi miał w Czechach i na Śląsku. Obronił Wrocław przed Tatarami. Wrocławscy naukowcy  odtworzyli wygląd patrona miasta.

Na portalu Gazety Wyborczej znaleźliśmy artykuł ze "zdjęciem" bł. Czesława. Publikujemy skrót z podaniem linka do oryginału tutaj. Dziękujemy autorce, Pani Beacie Maciejewskiej za napisanie artykułu, a gazecie za utrzymywanie go przez cztery lata na swoim portalu.

  Nauka dała nam obraz Bł.Czesława, brata św. Jacka. Może było między nimi rodzinne podobieństwo?

Patrona portret antropologiczny

Beata Maciejewska 2006-06-16, link do oryginału

Skrót artykułu:

 

. Kliknij na zdjęcie a powiększy się

b._czesaw 17 lutego 2006 roku. czaszka bł Jacka trafiła do Zakładu Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kuźniczej. Specjaliści zrekonstruowali głowę świętego zakonnika, ale także odsłonili kilka szczegółów jego życia.
Z zachowaniem wszelkiej staranności odtworzono  wygląd głowy bł. Czesława.
Patron Wrocławia miał zdrowe zęby, chociaż nieco zużyte, miał problemy z zatokami, musiał dopadać go częst katar.
Najbardziej fascynująca część badań dotyczyła jednak odtworzenia wyglądu bł. Czesława.
Prof. Tadeusz Krupiński określił typ rasowy bł. Czesława - subnordyczny, z przewagą nordycznego (często występuje wśród Polaków). To znaczy, że nasz patron miał jasną cerę, niebieskie tęczówki i jasne włosy, proste lub lekko faliste. Przedstawiciele tego typu charakteryzują się z reguły wąskim lub średnim nosem, o prostym lub lekko garbatym profilu i szeroką szparą oka z raczej cienkimi powiekami. Sylwetka ciała jest zwykle smukła, a wysokość ciała średnia.

Ciekawe jest to, że jak ustaliła Barbara Kwiatkowska, czaszka bł. Czesława jest bardzo podobna do serii męskich czaszek z Ołbina, pochodzących z mniej więcej tego samego okresu. Może to być przypadek, ale przyjemniej pomyśleć, że patron okazał się wrocławianinem z krwi i (przede wszystkim) kości.

Gipsową replikę czaszki wykonała prof. Rajchel.
Artysta plastyk Renata Bonter-Jędrzejewska i antropolog Barbara Kwiatkowska, wykonały odlew z żywicy epoksydowej i spróbowały tchnąć weń życie.

Dzięki pracy zespołu wybitnych specjalistów wrocławianie mogą oglądać twarz swojego patrona.
Zachwała się relikwia głowy św. Jacka, może kiedyś przy pomocy technik skanowania przestrzennego z zachowniem szacunku dla świętości osoby, będzie można odtworzyć w podobny sposób twarz św. Jacka. Nie jest to konieczne , ale może kiedyś ludzie tego zapragną.

Powstała strona internetowa bł. Czesława i audycja radiowa tutaj