Jakób de Crescentlis, bratanek kardynała Grzegorza - legata papieskiego, profesor prawa kanonicznego szkoły rzymskiej, wstąpił do Zakonu zafascynowany dziełem Jacka Odrowążapo po uroczystościach konsekracji kościoła pw. św. Trójcy w Krakowie w 1223 r.  Był stałym łącznikiem z kurią watykańską i lektorem w klasztorze krakowskim. Oddał polskim Dominikanom i polskiemu Kościołowi wiele przysług.