1. Reguła Fraterni Kapłańskich III Zakonu św. Dominika http://www.dominikanie.com/regkapl.htm#charak
Reguła zakonu zostaje zatwierdzona przez IV Sobór Laterański. Reguła naśladuje życie pierwszej wspólnoty w Jerozolimie. (...) Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne (Dz 2,42 i 4,23).Posiadamy tylko link do III Zakonu reszta informacji o regułach czeka na opracowanie