15 sierpnia 1257 r. W Krakowie w swoim klasztorze umiera św. Jacek, mając nie więcej niż osiemdziesiąt jeden lat i nie mniej niż 57.

Około godziny dziewiątej w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, w czterdzieści lat i, zakończyła się ziemska misja Jackowa.
Na naszym portalu opisaliśmy cuda dokonane zaraz po śmierci i widzenia  ludzi, które zostały spisane przez kronikarzy. Błogosławiona Siostra Bronisława, w dniu Jego śmierci, we śnie widziała św. Jacka prowadzonego do nieba przez Najświętszą Panienkę.
Odejście świętego Jacka tak oto opisano: "Gdy choroba się wzmagała, wezwał do siebie st.arszych braci i powiedział im: -"Bracia najdrożsi, gdy na wezwanie Boże jutro mam opuścić ten świat, pragnę pozostawić wam to, co usłyszałem z ust ojca naszego Dominika, żebyście byli pokorni, mieli wzajemną miłość i zachowali dobrowolne ubóstwo. Bo to jest testament wiecznego dziedzictwa"". Nazajutrz odmówił brewiarz i z największą skruchą przyjął sakramenty święte.  W otoczeniu modlących się i płaczących braci, wzniósł ręce do nieba i ze łzami zaczął odmawiać psalm: "W Tobie Panie położyłem nadzieję". Gdy wypowiedział: "W ręce Twoje oddaję duszę moją" odszedł na wieczną misję do Królestwa Niebieskiego.

Wiele się dobrego stało w miniony rok. Na nasz portal według statystyk było ponad 200 tys. wejść z całego świata. Uroczyście obchodzono 750 rocznicę śmierci św. Jacka w Rzymie. Ze Śląska wyruszyła pielgrzymka do Rzymu, której towarzyszyły liczne uroczystości wraz z występami zespołu "Śląsk". Odprawiono uroczyste msze św  w bazylice św. Sabiny w której przyjął św. Jacek habit dominikański i w bazylice św. Piotra w Watykanie. Powalczyliśmy o Jacka w Rzymie. Odkryliśmy go na kolumnadzie Berniniego. Młodzież na Lednicy przybrała Go na swojego patrona w III tysiącleciu. Powstał film telewizyjny o  św. Jacku. Odbyło się kilka konferencji naukowych, odkryto kilka starych dokumentów i wydano kilka książek. Opublikowano też wiele artykułów. Duży to dorobek ostatniego okresu. Szukałem śladów miłości do św. Jacka w Peru i Boliwii.  Nadrabiamy utracony czas. Jest już wiele nowych zapowiedzi ożywienia kultu św. Jacka

My na naszym portalu dalej odkrywamy w św. Jacku wzorzec postępowania, poprzednie pokolenia widziały w nim przede wszystkim  cudotwórcę. Dziękujemy Ci św. Jacku za wstawiennictwo w intencjach przekazywanych przez internautów na nasz portal nakłaniających do wspólnej modlitwy. Prowadź i wspomagaj nas dalej.

ENTER

Dziękuję Iwonie za pomoc w redakcji tego artykułu