Misja świętych nie kończy się z chwilą ich śmierci. Wielu świętych zapewniało, że dopiero po śmierci staną się bardziej aktywni  i ci, których pozostawiają,  mogą liczyć na ich wstawiennictwo w niebie. W kościele katolickim datę śmierci świętego uznaje się za datę jego narodzin dla nieba i najczęściej w tym dniu obchodzi się jego wspomnienie. Wielu świętych pozostaje przez wieki w cieniu, gdy w pewnym okresie świat przypomina sobie o nich. Takie ożywienie kultu po dziewięciu stuleciach można zaobserwować w przypadku Hildegardy z Bingen, która nie dawno została uznana i ogłoszona przez Benedykta XVI doktorem kościoła, a zainteresowanie jej Pismami rozszerza się poza granice Niemiec na cały świat

W przypadku świętego Jacka znamienne jest, że podkreśla się jego znaczenie jako cudotwórcy. Organizowane przez wspólnoty charyzmatyczne Msze św. i rekolekcje o uzdrowienie, na które zapraszani są kapłani zajmujący się posługą modlitwy o uzdrowienie z Afryki i Azji świadczy o  zainteresowaniu cudami również dzisiaj. Głoszeniu dobrej nowiny przez Jezusa, a następnie przez Apostołów towarzyszyły świadectwa o uzdrowieniach. Charyzmatycy, którzy przyciągają wielotysięczne rzesze wiernych na spotkania podkreślają znaczenie tego faktu, który budzi wiarę i ożywienie duchowe.
  Obchody św. Jacka i  Święto Matki Bożej Zielnej  w tym roku  przebiegało pod znakiem spotkania dwóch głównych nurtów chrześcijaństwa. Kilkudniowa wizyta zwierzchnika kościoła prawosławnego w Rosji Cyryla I  w Polsce jest krokiem do pojednania dwóch narodów. Na pewno św. Jacek, który głosił Jezusa różnym narodom cieszy się z tego znaku pojednania.
  Gdańscy Dominikanie na czas jarmarku w Kaplicy św. Jacka  otworzyli wystawę pt.
” Światło ikony”. Przez cały tydzień wystawie towarzyszyły wykłady ikonografów ze Studium Chrześcijańskiego Wschodu w Warszawie. To też świadczy o wstawiennictwie św. Jacka w sprawie zbliżenia sąsiednich krajów i dwóch odłamów chrześcijańskiej religii. To zbliżenie kościoła wschodniego i zachodniego zapoczątkował Jan Paweł II. W kościele katolickim świętych poznajmy po atrybutach. Św. Jacek przedstawiany jest najczęściej z figurą Matki Bożej oraz kustodią lub monstrancją, natomiast w cerkwi każdy święty ma inną twarz. Rozwój nauki umożliwił stworzenie portretu antropologicznego w postaci repliki czaszki bł. Czesława - brata św. Jacka oraz Mikołaja Kopernika być może doczekamy się też rekonstrukcji twarzy św. Jacka.( Tu więcej na ten temat):
 Św. Jacek, który szczególnym kultem obdarzał Matkę Bożą i Eucharystię, a nawet zmarł w Święto Wniebowzięcia Maryji otrzymał od Matki Bożej obietnicę, że będzie wysłuchany we wszystkich sprawach, które jej poleca. Również dziś możemy z wiarą przedstawiać mu swoje problemy i sprawy.