Wśród pamiątek związanych ze św Jackiem jest stary ciekawy  medalik, którego zdjęcia przedstawiamy w tym artykule. Na awersie wokół wizerunku św Jacka trzymającego figurkę Matki Bożej i kustodię napis "ŚW JACEK ODROWĄŻ WIELKI APOSTOŁ POLSKI". Na rewersie wokół krzyża maryjnego napis :"POZNACIE PRAWDĘ, A PRAWDA WAS WYSWOBODZI". Ponadto przy powiększeniu wokół tarczy otaczającej krzyż widoczne są jeszcze napisy po łacinie. Są to słowa św. Tomasza z Akwinu pochodzące z Sumy Teologicznej. Wyrażają one całe przesłanie św. Dominika: contemplari et contemplata aliis tradere, tzn. „Kontemplować, a owoce kontemplacji przekazywać innym". Medalik jest mały. Ma srednicę ok 14mm

medalik_awersmedalik_rewers